Vijf tips om ouders in december echt te betrekken bij uw school

December is bij uitstek de maand waarin u veel hulpsneeuwvlok zult vragen en – ontvangen van uw ouders. Deze ouderhulp kunt u op de manier organiseren die u gewend bent. U kunt er ook voor kiezen om deze activiteiten als aanleiding te nemen voor het verhogen van de ouderbetrokkenheid. Immers: een echt betrokken ouder is uw beste ambassadeur! In onderstaand artikel leest u vijf tips om ouders echt te betrekken bij uw school.

  1. Betrek ouders vanaf het begin en neem ouders serieus.

Veel ouders worden betrokken bij school volgens het principe: “u vraagt, wij draaien”. De school of de leerkracht bepaalt wat er moet gebeuren en zoekt hier ouders bij om het uit te voeren. Op zich is hier niets mis mee, maar het draagt nauwelijks bij aan een intrinsieke betrokkenheid van ouders bij school. Het is belangrijk om ouders niet alleen dingen te laten doen, maar ook het gevoel te geven dat zij invloed hebben kunnen uitoefenen. Dit kunt u doen door ouders vanaf het begin al te betrekken, juist in de ideeënfase. Neem ouders mee in de besluitvorming over wat er gedaan gaat worden. Luister echt naar de ouder en neem de ideeën van ouders serieus in overweging. Dit laatste betekent overigens niet, dat u alles klakkeloos moet uitvoeren wat ouders opperen.

  1. Benader ouders persoonlijk.

Als u ouders wilt werven voor ouderhulp, is een oproepje in de nieuwsbrief vaak onvoldoende. Het is veel effectiever om de ouder persoonlijk te benaderen. Dit kan de leerkracht zelf doen, maar ook kinderen kunnen hier een rol in spelen, bijvoorbeeld middels een zelfgemaakt oproepje aan de ouder. Wat ook goed werkt, is om de ouders waar u of de leerkracht al een goed contact mee heeft, te vragen of zij andere ouders kennen die willen helpen. Hier geldt: hoe concreter, hoe beter. Heeft u nog niet helemaal duidelijk voor ogen welke hulp u nodig heeft, wacht dan even met werven totdat u weet om welke hulp u moet vragen.

Het kan natuurlijk zijn, dat u genoeg ouders heeft die willen helpen. Gefeliciteerd, want betrokken hulpouders kunnen uw beste ambassadeurs zijn. Om deze betrokkenheid te bewaken en zelfs te vergroten, is het belangrijk dat u zorgt voor een persoonlijk en warm contact. Dat kan van de leerkracht uit de werkgroep komen, of van de groepsleerkracht. Zorg ervoor, dat ouders zich belangrijk en gelijkwaardig voelen. Spreek liever iemand persoonlijk aan, dan een gestandaardiseerde brief mee te laten gaan met het kind van de ouder.

  1. Vraag ouders indien mogelijk naar competentie en interesse in plaats van naar tijd.

Een oproepje in de nieuwsbrief begint vaak als volgt: “Wie heeft er zin en tijd om te komen helpen met…?”. Vaak voelen ouders zich niet echt aangesproken door deze zin, en ouders die komen helpen doen dat vanuit een gevoel van plichtsbesef. Het wordt voor de ouder veel  interessanter zodra zij het gevoel hebben om echt nodig te zijn, vanwege iets dat die ouder goed kan!

Ouders die worden aangesproken op hun competentie, voelen zich aangesproken, gewaardeerd en betrokken. Dit hoeft niet moeilijk te zijn. Een ouder die goed kan bakken, vraagt u om samen met de kleuters pepernoten te maken voor Sinterklaas. Voor de kerstviering wordt een muzikale ouder gevraagd om het koor te begeleiden tot grote hoogten, omdat “wij als school graag willen dat kinderen plezier hebben in het zingen, maar ook dat ze er wat van leren”. De ouder die wel eens een mooi stukje schrijft in de nieuwsbrief, of waarvan u weet dat die goed kan schrijven, wordt gevraagd om een pakkende uitnodiging te maken, en natuurlijk om een artikeltje of persbericht te schrijven voor het wijkblad.

Inventariseer welke activiteiten er gedaan moeten worden, en welke competenties daar bij horen. Zo kunt u ouders gericht vragen. U kent ze vast wel, de talenten op uw school!

En kent u ze niet, zorg er dan voor dat u hulp vraagt vanuit competentie. Dus niet: “Hulp gevraagd! Wie heeft er zin en tijd om te helpen kerstversiering te maken?”Maar: “Welke ouder is creatief en heeft gevoel voor decorum? Wij zijn op zoek naar mensen die de school sfeervol kunnen aankleden.” Geef ouders het gevoel dat hun bijdrage wezenlijk is voor het gehele proces.

  1. Zorg voor een houding van dankbaarheid en waardering bij het team.

Ouders maken tijd vrij, nemen soms zelfs vrij van het werk of regelen oppas. En dat allemaal om uw school te helpen. Hoe ongepast is het dan om deze hulp als vanzelfsprekend te beschouwen.

Vaak is er wel een gezamenlijk bedankmoment aan het einde van het schooljaar. Dit kan geen kwaad, maar ouders krijgen hierdoor nauwelijks een gevoel van oprechte waardering van. Veel beter is het, wanneer leerkrachten die hulp hebben gekregen van ouders, zich direct dankbaar tonen en deze dankbaarheid en waardering uitspreken.

Een bedankje voor alle ouders die hebben geholpen met een activiteit is ook een mogelijkheid, maar dan kort na afloop van de activiteit, en liever niet alleen aan het einde van het schooljaar. En als u dan een gezamenlijk bedankmoment organiseert, zorg er voor dat het leeuwendeel van de leerkrachten aanwezig is. Als er vrijwel geen leerkrachten aanwezig zijn om de ouders te bedanken, komt dit over alsof het niet belangrijk wordt gevonden door de leerkrachten. Zorg er dus voor dat uw team het goede signaal afgeeft!

Een gevoel van dankbaarheid en waardering begint bij bewustwording. Vaak beseffen leerkrachten niet, dat helpende ouders een investering doen in de school, in de vorm van tijd, moeite, kennis en vaardigheden. Het is daarom goed om daar in een gezamenlijk moment, bijvoorbeeld een teamvergadering, even bij stil te staan. Dat hoeft maar vijf minuten te duren. Vraag leerkrachten om de waardering bewust uit te spreken naar ouders. Door hier met regelmaat aandacht aan te schenken, gaan leerkrachten de ouderhulp steeds meer waarderen en deze waardering ook vaker uitspreken. En geloof maar dat ouders het merken wanneer zij echt gewaardeerd worden!

  1. Zorg voor zichtbaarheid en PR

Wat vaak vergeten wordt, is om al het moois wat samen is bereikt, te vertellen aan anderen. In de eerste plaats aan de andere ouders, maar ook naar de omgeving toe. En dat, terwijl het voor ouders en kinderen juist zo leuk is om iets over de eigen school te lezen. Het zorgt voor een gevoel van trots en betrokkenheid achteraf. Zorg daarom altijd voor een pakkend artikel in de nieuwsbrief, op de website en voor een mooi stukje in het plaatselijke wijkblad. Zorg tevens voor een goede persfoto, het liefst eentje met kinderen en helpende ouders erop.

Bonustip: Bedenk bij elke decemberactiviteit een communicatieboodschap passend bij de gewenste uitstraling van de school.

Door dit te doen, zorg je ervoor dat de activiteit bij gaat dragen aan het imago van de school. Je geeft ouders die komen helpen, naast de praktische hulp die zij bieden, tevens het gevoel dat zij een steentje bijdragen aan een hoger doel. Een voorbeeld om het concreet te maken: de school die een goed pedagogisch klimaat belangrijk vindt, kan de boodschap hebben: “Samen zorgen we ervoor dat Sint en Piet zich bij ons op school net zo thuis voelen als onze kinderen.” In de werving van hulpouders komt deze boodschap terug: Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich op onze school thuis voelt. Helpt u om samen met ons ervoor te zorgen dat Sint en Piet zich ook dit jaar hier weer thuis voelen?