Ouders van schoolverlaters: maak er ambassadeurs van!

Maak ouders bewust van het belangrijkste dat hun kind op uw school heeft geleerd

Hoe betrokken ouders ook zijn bij uw school, zodra het kind van de basisschool af is, geldt voor de meeste ouders het cliché ‘uit het oog, uit het hart’. Niet meer dan natuurlijk: het kind en diens ouders zijn gericht op de toekomst en daarmee op de nieuwe school. U wilt waarschijnlijk dat kinderen en ouders warme gevoelens en herinneringen koesteren aan de basisschooltijd. Voor henzelf, maar ook voor uw school. Immers: ook deze mensen kunnen uw ambassadeur zijn! Een belangrijke basis voor het verdere leven van de schoolverlater is gelegd op de basisschool. Door hier samen met ouders bij stil te staan, maakt u hen bewust van de waarde van de basisschooltijd voor hun kind. Dit mag best een plechtig tintje krijgen: het is immers niet niks!

In dit artikel een idee om ouders en kinderen bewust te laten worden wat uw school voor de toekomst heeft betekend:

brief aan mijn oude school

Stap 1

Kinderen schrijven samen met hun ouders een brief aan de school of vullen een werkblad met vragen samen in. Door hier over na te denken, worden zowel ouders als kinderen zich bewust van wat de school hen heeft opgeleverd afgelopen jaren.

Hulpvragen kunnen zijn:

  • Wat is het belangrijkste dat je hier hebt geleerd?
  • Wat vond je leuk?
  • Wat vond je niet zo leuk?
  • Waar heb je erg om moeten lachen?
  • Wat vond je moeilijk?
  • Waar denk je veel aan te hebben op de nieuwe school, van wat je hier hebt geleerd?

Voor de school bieden deze brieven aanleiding om na te gaan of hetgeen u als school wilt overbrengen en uitstralen, daadwerkelijk zo overkomt bij leerlingen en hun ouders.

Stap 2

Kinderen presenteren tijdens een afscheidsmoment waar ook hun ouders aanwezig zijn, de belangrijkste items uit de brief. Deze presentaties worden op film vastgelegd door de school.

Stap 3 

Alle kinderen krijgen de film mee naar huis. Zo houden zij iets tastbaars over aan hun tijd op de basisschool die zo wezenlijk is voor hun toekomst.

Stap 4

Maak een compilatie van een aantal sterke items uit de presentaties, het liefst items die illustreren waar de school voor staat en wat de school uit wil stralen. Deze compilatie kan op de website worden gezet en voor overige communicatie-doeleinden worden gebruikt. Vraag vooraf nog een extra keer om toestemming bij de ouders.

Stap 5

Gebruik (een samenvatting van) de brieven voor communicatie naar alle andere ouders, ter illustratie van waar u als school belang aan hecht en op inzet. Door de ervaringen en bevindingen van leerlingen hiervoor te gebruiken, laat u als school zien dat u kritisch bent op het eigen presteren en hierover durft te verantwoorden.