Het Open Dag Pakket

Gericht werken aan een succesvolle open dag

Inhoud van het OpenDagpakket

Dit pakket is bedoeld voor directeuren of PR-werkgroepen die zich bezig gaan houden met de Open Dag. Zij krijgen praktische tips en ideeën aangereikt ten behoeve van de promotie en organisatie. Niet alleen op het gebied van de werving van ouders, maar ook de manier van presenteren en het effectief inzetten van communicatiemiddelen; zowel voor, tijdens als na de Open Dag.

Deze middelen maken tevens deel uit van het pakket en omvatten een persbericht, een artikel voor in de nieuwsbrief, routekaarten, posters en optioneel een full colour advertentie. Posters en optionele advertentie worden voorzien van de gegevens van uw school (inclusief het logo).

Tegen meerprijs is het mogelijk de diverse middelen geheel in uw huisstijl op te maken.

U kunt kiezen uit het materialenpakket, de begeleidingsbijeenkomst of het complete pakket: het materialenpakket en begeleidingsbijeenkomst.

Inhoud materialenpakket:
 • 100/250 posters full colour
 • Routekaartjes naar behoefte
 • Begeleidend document met tips/adviezen: vooraf, tijdens de open dag en achteraf
 • Artikel nieuwsbrief
 • Persbericht
 • (Optioneel: gepersonaliseerde full colour advertentie, passend bij de poster en op maat gemaakt voor het gewenste medium)
Inhoud begeleidingssessie

De begeleidingssessie is bedoeld om de open dag voor te bereiden voor zover mogelijk. Het is een bijeenkomst bedoeld voor de organisatoren van de open dag, veelal de directie of een pr-werkgroep. De bijeenkomst duurt twee uur. Speciale aandacht gaat uit naar:

 • Wat willen we laten zien en hoe zorgen we ervoor dat bezoekers dit beeld meenemen?
 • Waar bevindt zich onze doelgroep en hoe bereiken we deze?
 • Wat kunnen we doen om het bezoekersaantal te verhogen?
Inhoud complete pakket:
 • Materialen uit het materialenpakket
 • Begeleidingssessie groep van max 6 personen ‘Organisatie Open Dag’ Duur: 2 uur (ook zonder materialenpakket af te nemen)