Nieuwe dienst: Visie in de Vingers

Wij bieden de nieuwe dienst “Visie in de vingers”. Dit is visieontwikkeling anno 2016. Geen abstracte woorden, maar een visie die direct wordt uitgedragen en doorleefd door het hele team!

Herkent u één van de volgende vragen?

  • Handelt ieder teamlid vanuit verschillende visies?visie_in_de_vingers
  • Is het voor mensen vaak lastig een onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken?
  • Vinden teamleden het lastig om prioriteiten te stellen?
  • Heeft u het gevoel dat u continu bezig bent met brandjes blussen of dat u steeds maar achter de feiten aanloopt
  • Heeft u het idee dat uw doelgroep niet herkent waar uw school voor staat?
  • Of wilt u de oude visie nieuw leven inblazen?

Met het traject ‘visie in de vingers’ ontwikkelt uw team een nieuwe visie, of herijkt uw team de bestaande visie met een continue verbinding met de (dagelijkse) praktijk. De nieuwe visie heeft vanaf het eerste uur betekenis; teamleden vertalen deze door naar de praktijk en het eigen handelen. In het proces van visieontwikkeling worden, naast teamleden, ook ouders en eventueel leerlingen vanaf het begin betrokken. Zo ontstaat er direct een breed draagvlak.

“Een goede visie is leidend voor te nemen besluiten, het handelen van teamleden en heeft een positieve invloed op de schoolcultuur”

De visie is de basis voor een sterke profilering en positionering van de school in de wijk, buurt of dorp. Een richtinggevende visie maakt het maken van alle keuzes gemakkelijker en geeft houvast en lucht. Wanneer het visieontwikkelingsproces vordert, worden de aspecten uit de visie die typerend en/of uniek zijn voor uw school, de ‘Unique Selling Points’ gedefinieerd en direct ingezet bij de communicatie met diverse doelgroepen Denk hierbij aan ouders, leerlingen, de wijk, samenwerkingspartners, het bestuur, de gemeente, enzovoort. Zo heeft de nieuwe visie vanaf het eerste begin betekenis voor iedereen!

Informatie en contact