Krimp: houd de moed erin! Een stappenplan voor vervelend nieuws

Krimp: houd de moed erin!

Een stappenplan voor vervelend nieuws

Met het demografische gegeven dat veel regio’s in Nederland krimpen, worden ook veel scholen kleiner. Mogelijk gaat uw school komend schooljaar starten met minder leerlingen en heeft dat gevolgen voor het team, of het takenpakket van het team. Leerkrachten moeten wellicht afscheid nemen van collega’s. Er zijn scholen die weten dat over één of enkele jaren de deuren sluiten, of dat zij samen zullen gaan met een andere school.

In dit artikel een handreiking hoe u daadkracht kunt tonen naar uw team, ouders en de schoolomgeving, zodat vertrouwen kan ontstaan in de toekomst. Geschreven op “krimp” maar ook in andere situaties bruikbaar!

Maak een analyse van de feiten

Op de eerste plaats is het goed om alle feiten op een rijtje te krijgen: waar hebben we het precies over? Neem een dagdeel de tijd om voor uzelf eens alle feiten op een rijtje te krijgen. Plan dit moment in en zorg dat u niet gestoord kunt worden.

Zet een objectieve bril op en beantwoord voor uzelf een aantal vragen:

 • Wat is er precies gebeurd?
 • Welke gevolgen heeft dit gehad?
 • Hoe is de situatie nu?
 • Welke taken/acties hebben we dit schooljaar te doen?
 • Kunnen we deze taken/acties uitvoeren in de huidige situatie, met het huidige aantal personeelsleden? Wat betekent dit concreet?
 • Wat is de verwachting voor de toekomst? Waarop baseert u dat?

Zet deze feiten in een overzicht. U heeft nu de feiten op een rijtje.

Denk na over de toekomst

 • Wat is de verwachting voor de toekomst?
 • Welke scenario’s zijn denkbaar?
 • Welke onzekerheden zijn hierin te definiëren?
 • Voor leerlingen en ouders
 • Voor leerkrachten
 • Wat kunnen we doen om deze onzekerheden weg te halen?

Waarschijnlijk heeft u het vorige schooljaar positief af willen sluiten. Mogelijk is dat niet helemaal gelukt, omdat ouders minder vertrouwen hebben in de toekomst, of omdat leerkrachten afscheid hebben moeten nemen van collega’s. Kortom: bepaalde gebeurtenissen hebben ervoor gezorgd dat ouders en team, en waarschijnlijk uzelf een vertekend beeld hebben van de gebeurtenissen van afgelopen schooljaar en de toekomst. Aan de hand van de analyse en de overwegingen voor de toekomst bent u klaar om constructief en toekomstgericht te gaan communiceren en in gesprek te gaan over de toekomst en dit alles te vertalen in een aantal concrete stappen en acties, waarmee alle belangen in ogenschouw zijn genomen. Kortom: u kunt daadkracht gaan tonen.

Werk een aantal scenario’s uit

Besteed hierbij extra aandacht aan de gevolgen en onzekerheden voor team en ouders/kinderen. Door meerdere scenario’s te overwegen laat u later zien dat u gedegen te werk bent gegaan en dat u transparant en te vertrouwen bent.

Ga in gesprek met diverse stakeholders over uw overwegingen

Bespreek uw overwegingen en scenario’s allereerst met het team, vervolgens met de MR en vraag hen om hun kijk op uw overwegingen. Maak de boodschap zo concreet mogelijk, bijvoorbeeld “Omdat er 10 leerlingen minder zijn aangemeld, is de kans groot dat twee groepen volgend jaar samen een combinatiegroep  gaan vormen.” Door team en MR te betrekken, zorgt u al in een vroeg stadium voor begrip en hiermee draagvlak voor mogelijk lastige besluiten in de nabije toekomst. Informeer vervolgens de ouderraad/oudervereniging, eventueel klassenouders en daarna alle ouders. Zorg dat uw overwegingen constructief en toekomstgericht zijn geformuleerd (dit is het geval, wat kunnen we doen met het oog op de toekomst en wanneer weten we meer). Hiermee helpt u anderen om ook constructief mee te denken.

Tot slot: transparantie is belangrijk!

Maar minstens zo belangrijk is het om transparant te zijn wanneer uzelf grip heeft op de zaak. Door een gedegen analyse en overweging krijgt u grip en kunt u open zijn en mensen betrekken.