Waar waren wij te zien?

PR-factor in de media

Communicatie Magazine februari 2016

Recensie boek PRfactor Communicatie magazine februari 2016 web

PO magazine april 2016

recensie PO management

Recensie door Karin Winters, edublogger en hoofdredacteur Vives

Imago is het beeld dat anderen van iets of iemand hebben. Dat beeld kun je niet afdwingen maar wel beïnvloeden. In Krachtig van binnen, sterk naar buiten! worden scholen handreikingen geboden om na te denken over hoe ze graag willen dat anderen de school zien. Bij het kiezen van een school zijn er zowel emotionele als rationele overwegingen in het spel. Een duidelijk en juist imago kan die keuze ten voordele van de school beïnvloeden. Het is vooral belangrijk dat een school trots uitstraalt: ‘dit doen wij, dit vinden wij belangrijk en hier staan wij achter’.

Het boek is opgebouwd uit korte beschrijvingen van verschillende onderwerpen per thema met daarin zichtbaar de samenvatting van de gebruikte terminologie. Ook wordt er in het boek met iconen gewerkt. Deze zijn eerder in een legenda beschreven: Activiteit, Profilering, Idee en Tip, zodat je weet met welke soort tekst je te maken hebt en wat ermee gedaan kan worden.

Het boek is rijkelijk voorzien van voorbeelden hoe andere scholen aan de slag zijn gegaan met hun imago. De onderwerpen zijn zo herkenbaar voor diegenen die aan de slag willen met de in- en externe communicatie en pr.

Stapsgewijs word je geholpen om op praktische wijze de p(ublic)r(elations) van je school vorm te geven. Op deze manier kun je als school, of beter als team, werken aan een doordacht en goed imago van je school. In vier stappen: Schoolprofilering, Ambassadeurschap, De Gastvrije school en Communicatie, word je meegenomen in hoe je dat aanpakt. De stappen worden voorzien van heldere en invulbare bijlagen achter in het boek.

Hoe slecht nieuws te brengen, komt ook aan de orde. Het is goed als scholen daar (vooraf) doordachter bij stilstaan. Hoe pak je de communicatie rond slecht nieuws aan? Waar, wanneer en hoe breng je slecht nieuws?

Als extraatje worden er handreikingen gegeven voor de organisatie van de open dagen en het eerste kennismakingsgesprek op school.

Gelukkig zijn de auteurs op de hoogte van de regels met betrekking tot privacy en de minimale leeftijd van bijvoorbeeld Facebookgebruik.

Soms wordt er wel erg veel terminologie gebruikt uit de pr- en communicatiewereld, maar dat wordt ruimschoots goedgemaakt door de heldere uitleg in overzichtelijke paragrafen.

Ik vond het jammer dat er verwezen wordt naar een minder positief socialmediaprotocol dat erg gericht is op ‘wat mag niet’ in plaats van ‘kijk eens wat er kan’.

Ook mis ik de suggestie om ouders en leerlingen bij school te betrekken door een weblog op de schoolwebsite te plaatsen. Maar ja, ik ben daarin natuurlijk bevooroordeeld.

Scholen hebben met dit boek een mooie leidraad om serieus aan de slag te gaan met een doordacht plan rond communicatie en pr, zowel naar binnen gericht als naar buiten toe. Het boek is gericht op het po maar kan ook prima door een vo-school gebruikt worden.

Recensie door Bertus Meijer,

Facebook: De Basis Meester

PR van je school. Een lastig punt.
Heb er een prima boek over gevonden en gerecenseerd.

Wat claimt de cover?
“Door de vier stappen in het boek te volgen werkt u op een laagdrempelige manier aan meer verbondenhied van ouders en team en aan meer zichtbaarheid bij (nieuwe) ouders en in de omgeving.”

Over de schrijver(s):
De schrijvers zijn de oprichters van PR-Factor en willen scholen helpen hun verhaal uit te dragen. Hierbij betrekken ze alle betrokkenen: team, leerlingen, ouders en andere betrokkenen. Hun werkwijze is praktisch en meteen toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Beiden schrijvers hebben veel ervaring in het onderwijs.

Eerste indruk :
Aantrekkelijke voorkant. Het boek heeft een slappe kaft en blijft helaas niet open liggen bij gebruik.
Duidelijke layout met veel illustraties.
Taalgebruik is praktisch en toegankelijk.

Recensie :
Ouders kiezen scholen om emotionele (bijvoorbeeld status of het bij een groep willen horen) en rationele redenen (bijvoorbeeld afstand of resultaten).
Vaak geven de eerste emotionele redenen de doorslag en zijn de rationele redenen om deze te legitimeren.
Een imago is lastig te veranderen: dat werkt negatief bij een school met een negatief imago (een positieve gebeurtenis haalt het imago niet omhoog, daar zijn er meer voor nodig). Bij een school met een positief imago blijkt dat deze een stootje kan hebben. Een negatieve gebeurtenis heeft nagenoeg geen invloed. Mensen willen hun denkbeeld graag behouden.
Een sterk imago zorgt voor trots bij alle betrokkenen. En dat werkt weer productief.

Om je imago te versterken zijn vier stappen essentieel:
1. Schoolprofilering: breng je “unique selling points” onder in 1 boodschap die overal terugkomt.
2. Ambassadeurschap: mensen die het beste met de school voor hebben. Weten waar de school voor staat en dat ook uitdragen. In principe alle teamleden en ouders.
3. De gastvrije school: alle (!) ambassadeurs moeten zich welkom voelen. Dat geldt voor ouders en kinderen maar …… dus ook voor de leerkrachten.
4. Communicatie: zorg voor een consequente communicatie die de boodschap weergeeft.

Voordat je met deze zaken aan de slag gaat is het van belang een plan van aanpak te maken. Een belangrijk begin is het formeren van een PR team.

Het PR team en het boek gaat daarna stapsgewijs aan de slag met de vier stappen.
Dat doet het boek zeer goed: duidelijke voorbeelden, uitleg, praktische tips en stappenplannen.
Achterin het boek zijn verschillende formulieren te vinden die deze stappen nog makkelijker maken.

De tips en aanwijzingen zijn meteen in de praktijk bruikbaar.
Voorbeeld:
Bijna iedere school heeft te maken met ouders die negatieve zaken op het plein bespreken en uitvergroten. Lastig uit te roeien.
Hang bij de ingang een bordje waarop staat: “Wilt U iets aan ons kwijt? U bent altijd van harte welkom om het ons te vertellen.” De ouders op het plein worden er op die manier subtiel dagelijks aan herinnerd.

En zo staan er tientallen tips en bruikbare aanwijzingen.

Stap 4: Communicatie: dit is voor veel scholen een heet hangijzer. Ouders (en kinderen) klagen hier, al dan niet terecht, geregeld over.
Hier vooral aandacht voor de rol van de schoolwebsite en de invloed van sociale media als Facebook en Twitter.

In het laatste hoofdstuk is er aandacht voor de opendag en het kennismakingsgesprek (de intake)

Conclusie:
Ik zit komend jaar in de PR commissie van mijn school. Heb al een beetje hierover nagedacht. Maar er is blijkbaar zoveel meer. Dit boek zal ik zeker vaak gebruiken hiervoor. Wat een complete, praktische en goede hoeveelheid informatie.
Een vergeten gebied waarvan we vaak denken dat het “allemaal wel goed zit” wordt zeer goed uitgelicht.
Een exemplaar op iedere school lijkt me wel het minste.

Bertus Meijer
Juli 2016