Een gelukkig en voorspelbaar nieuwjaar! Kritische communicatiemomenten in januari

Wij wensen alle scholen, directeuren, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, ouders én leerlingen een gezond en fantastisch 2016 toe! Om het nieuwe jaar goed te beginnen, is het slim om alvast na te denken over de communicatie met ouders. Er zijn in elk schooljaar diverse momenten die vaak onrust met zich meebrengen bij ouders. Denk bijvoorbeeld aan de verdeling van de formatie (bij wie komt-ie volgend jaar in de klas) of het schoolreisje (waarom mag ik niet mee en zij wel?). Door hier slim mee om te gaan, wordt u duidelijker in uw communicatie met ouders, waarmee u onrust voor een groot deel kunt voorkomen.  En dat heeft een positief effect op het gevoel van tevredenheid en daarmee op het imago!

Elke periode kent zo haar eigen kritische communicatiemomenten. Voor januari zijn dat bijvoorbeeld de gang van zaken rond toetsen voor het leerlingvolgsysteem, of soms de communicatie over rapportgesprekken en de planning ervan. Veel onrust kan voorkomen worden, door hier pro-actief mee om te gaan. Vooraf kan bijvoorbeeld al zijn nagedacht over het communiceren van de procedure aan ouders en kunnen er afspraken gemaakt zijn met leerkrachten zodat iedereen hetzelfde doet en uitdraagt. De twee genoemde voorbeelden: toetsen voor het leerlingvolgsysteem en de rapportgesprekken hebben wij alvast voor u uitgewerkt. Mocht u interesse hebben, zijn deze hieronder gratis bij ons op te vragen!