Checklist communicatie met ouders rondom de vakantie

Wij hebben een checklist ontwikkeld, waarvan wij denken dat deze handige en slimme communicatieacties bevat voor de komende periode, rond de zomervakantie. Uiteraard staat het je vrij deze lijst te gebruiken. We willen je echter vragen om de lijst zorgvuldig door te nemen en eventuele aanvullingen aan ons te mailen. We nemen alle aanvullingen op in de lijst en sturen dan volgende week de nieuwe lijst mét alle aanvullingen toe. Zo kunnen we elkaar helpen met elkaars inzichten!

De laatste weken voor de vakantie

 • Vakantierooster en vrije dagen tijdig communiceren
 • Maak naar de ouders toe inzichtelijk wat er allemaal nog gebeurt in de laatste schoolweken (bijv. met een soort van aftellijst).
  • Extra gesprekken
  • Oefenmoment nieuwe leerkracht
  • Overdrachtgesprekken
  • Lokaalverdeling
  • Enz….
 • Samen afsluiten van de vakantie: Kinderen hebben het hele jaar samengewerkt en het is goed om dat ook samen af te sluiten. Je kunt daar een belangrijk moment van maken, zodat ieder kind echt even (met papa en/of mama) terugblikt op zijn of haar afgelopen schooljaar. Indien je hier ook ouders bij uitnodigt, doe dit 3 weken van te voren.
 • Afscheidsmoment groep 8, eventueel leerkrachten en andere leerlingen
 • Denk na over de eerste schooldag, bijvoorbeeld:
  • Allemaal naar buiten om te surveilleren om kinderen en ouders welkom te heten
  • Kopje koffie /thee voor de ouders
  • Extra aandacht voor nieuwelingen
  • Voorstellen nieuwe leerkrachten
 • Informatie voor in de laatste nieuwsbrief:
  • Verslag afsluiting schooljaar
  • Waar kunnen ouders in noodgevallen iemand van school bereiken?
  • Hoe verloopt de eerste schooldag/week volgend schooljaar? Schooltijden, wat moeten de kinderen meenemen, bijzonderheden
  • Inloopmoment (indien aan de orde) in de laatste vakantieweek
  • Gevonden voorwerpen

Tijdens de vakantie

 • Tip: organiseer in de laatste vakantieweek een (vrijblijvend) inloopmoment voor kinderen en hun ouders, om alvast te wennen aan het nieuwe schooljaar.
 • Ouders van ‘nieuwe kinderen’ praktische informatie opsturen over de school

Na de vakantie

 • Eerste schooldag: samen buiten surveilleren om kinderen en ouders welkom te heten, kopje koffie/thee voor ouders, extra aandacht voor nieuwelingen, etc…
 • Informatiemoment (bijvoorbeeld de Informatieavond Nieuwe Stijl van PR-factor :))