Nieuwe dienst: Visie in de Vingers

Wij bieden de nieuwe dienst “Visie in de vingers”. Dit is visieontwikkeling anno 2016. Geen abstracte woorden, maar een visie die direct wordt uitgedragen en doorleefd door het hele team!

Herkent u één van de volgende vragen?

  • Handelt ieder teamlid vanuit verschillende visies?visie_in_de_vingers
  • Is het voor mensen vaak lastig een onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken?
  • Vinden teamleden het lastig om prioriteiten te stellen?
  • Heeft u het gevoel dat u continu bezig bent met brandjes blussen of dat u steeds maar achter de feiten aanloopt
  • Heeft u het idee dat uw doelgroep niet herkent waar uw school voor staat?
  • Of wilt u de oude visie nieuw leven inblazen?

Met het traject ‘visie in de vingers’ ontwikkelt uw team een nieuwe visie, of herijkt uw team de bestaande visie met een continue verbinding met de (dagelijkse) praktijk. De nieuwe visie heeft vanaf het eerste uur betekenis; teamleden vertalen deze door naar de praktijk en het eigen handelen. In het proces van visieontwikkeling worden, naast teamleden, ook ouders en eventueel leerlingen vanaf het begin betrokken. Zo ontstaat er direct een breed draagvlak.

“Een goede visie is leidend voor te nemen besluiten, het handelen van teamleden en heeft een positieve invloed op de schoolcultuur”

De visie is de basis voor een sterke profilering en positionering van de school in de wijk, buurt of dorp. Een richtinggevende visie maakt het maken van alle keuzes gemakkelijker en geeft houvast en lucht. Wanneer het visieontwikkelingsproces vordert, worden de aspecten uit de visie die typerend en/of uniek zijn voor uw school, de ‘Unique Selling Points’ gedefinieerd en direct ingezet bij de communicatie met diverse doelgroepen Denk hierbij aan ouders, leerlingen, de wijk, samenwerkingspartners, het bestuur, de gemeente, enzovoort. Zo heeft de nieuwe visie vanaf het eerste begin betekenis voor iedereen!

Informatie en contact

 

Decembercadeau PR-factor

Cadeautje van PR-factor

Mijn droom meisje webDecember is de tijd voor cadeaus. PR-factor geeft elk jaar een decembercadeau weg. Dit jaar is het cadeau: het realiseren van dromen in 2016.

Wij hebben in 2015 onze droom gerealiseerd: we zijn nu de trotse auteurs van ons praktische handboek “Krachtig van binnen, sterk naar buiten!”. We willen nu uw school helpen bij de dromen voor 2016, van de leerlingen en/of ouders, om van de school een nog fijnere plek te maken voor iedereen.

Idee om verbondenheid te stimuleren bij ouders en leerlingen

Leerlingen en/of ouders denken na over wat ze wensen voor de school in 2016, zodat de school een nog fijnere plek wordt voor iedereen. Doordat zij hierover nadenken, zullen zij zich verbonden voelen met de school en hierdoor gemakkelijk ambassadeurs worden van de school. Eén van de wensen wordt natuurlijk gehonoreerd. Dit biedt weer een extra communicatiemoment met de ouders en kinderen zorgt opnieuw voor sympathie en verbondenheid.

Onze cartoonist Ted Lenssen heeft hiervoor twee cartoons gemaakt van kinderen die een droom hebben: een jongensversie en een meisjMijn droom twee kinderen webesversie. Wij hebben deze ook uitgeprint en met een telefoon gefotografeerd, zodat u ziet dat de beide cartoons met elkaar verbonden worden als ze naast elkaar hangen. Er kan dus een hele slinger van dromen komen te hangen in de school!

De cartoons kunt u uitprinten en meegeven aan de kinderen met een begeleidende brief. De cartoons en begeleidende brief zijn gratis bij ons op te vragen, door een mailtje te sturen naar: info@prfactor.nl. Uiteraard kunt u deze cartoons ook naar eigen inzicht inzetten.

 

 

Maak zichtbaar wat uw school te bieden heeft!

De meeste scholen die wij mogen bezoeken, hebben veel te bieden. Echter: wij merken dat bijna even zo veel scholen zich nauwelijks bewust zijn van hun eigen kwaliteiten, of zo bescheiden om deze kwaliteiten te etaleren. Dat vinden wij erg jammer, want ouders worden zo te weinig geïnformeerd over hetgeen de school hun kind kan bieden, en zij geen goede keuze kunnen maken. Het is bovendien niet alleen nuttig om te laten zien waar je als team trots op bent, het geeft ook nog eens veel positieve energie. Hoog tijd om zichtbaar te worden, dus! In dit artikel vindt u 3 slimmigheden om meer zichtbaar te maken wat uw school te bieden heeft.

Zijn de parels van de school zichtbaar?

Hiervoor moet het team het er over eens zijn wat die parels nu precies zijn. Een parel is een kwaliteit of sterkte van de school die relevant is voor ouders en kinderen en onderscheidend is ten opzichte van andere scholen. Denk bijvoorbeeld aan: Engels vanaf groep 1-2, een bepaalde methodiek voor sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook de ligging van een school of samenwerking met kinderopvang binnen het gebouw kunnen parels zijn.

Wanneer de parels duidelijk zijn, kunt u nagaan in hoeverre deze zichtbaar zijn in het gebouw en de inrichting. Zo kan de parel “coöperatief leren” tot uiting komen in de inrichting van de hal en de groepsorganisatie. Besef dat niet elke ouder de parel “coöperatief leren” direct zal herkennen in de groepsinrichting. Dit moet dus meer expliciet worden gemaakt, bijvoorbeeld door stroken papier of bordjes op de groepstafels waarop iets geschreven staat als: “samen sterk” of “leren samenwerken”. De parel “Engels vanaf groep 1-2” kan  aandacht krijgen in een Engelse hoek op een centrale plaats in de school, met bijvoorbeeld een de Engelse vlag, Engelse attributen, etc. en in de groepen zelf door een poster of tafel waarop zichtbaar is waar de groep mee bezig is met betrekking tot Engels. Loop ook eens om de school heen, om te zien of de parels aan de buitenkant herkenbaar zijn, voor zover dit mogelijk is.

Draagt iedereen een vergelijkbare boodschap uit?

Wij vragen wel eens aan een team: “wat vertel je over je school op een feestje?”. Dikwijls komen in één team heel verschillende boodschappen naar voren. Op zich niet erg, maar zorg ervoor dat er wel een soort van gemene deler is tussen de verhalen. U zou bijvoorbeeld af kunnen spreken, dat leerkrachten tenminste proberen de eerder genoemde parels te benoemen. Er ontstaat dan een soort van gezamenlijke marketingboodschap, welke bijdraagt aan de eenduidige uitstraling van de school.

Is de houding van de teamleden congruent met de boodschap?

Om geloofwaardig over te komen, is het belangrijk dat teamleden handelen naar datgene waar de school voor staat. Dit lijkt voor de hand liggend, maar blijkt in praktijk niet altijd evident. Het zit ‘m in kleine dingen. Een school die “openheid” of “samenwerking” als parel heeft gedefinieerd, en vervolgens ouders verbiedt om het schoolgebouw binnen te komen, is in beginsel niet congruent. U kunt in een teambijeenkomst of vergadering eens samen nagaan wat de eerder bepaalde parels betekenen voor de houding en het handelen van eenieder afzonderlijk en in gezamenlijkheid. Onze ervaring is dat de meeste missers vóórkomen in de cultuur met betrekking tot- en de communicatie met ouders.

Zijn de parels herkenbaar in de communicatiemiddelen?

Ga eens na voor de communicatiemiddelen of deze uitstralen waar u voor staat? Het klassieke voorbeeld dat wij vaak gebruiken: een school die orde en structuur belangrijk zeggen te vinden, met een website die bol staat van de bewegende beelden, plaatjes, verschillende lettertypen, enzovoort, is niet erg congruent. Op de website zou op de homepage in één oogopslag duidelijk moeten zijn wat de parels zijn van de school. Andere communicatiemiddelen die u tegen het licht zou kunnen houden, zijn: de nieuwsbrief van de school, de schoolgids, social media, een ouderportal, foldermateriaal en posters. U zou dit samen met een groep ouders kunnen doen: laat dit groepje ouders bijvoorbeeld elk met één parel in het achterhoofd de website reviewen. Let maar eens op wat daar allemaal voor een bruikbare tips naar voren komen!

Wilt u meer weten? In januari vindt bij Reinders en Heutink de praktische themabijeenkomst “Maak zichtbaar wat de school te bieden heeft!” plaats. In deze workshop leert u op zeer praktische wijze  om uw school meer zichtbaar te maken in de wijk en bij (nieuwe) ouders. De workshop staat bol van de tips en praktische ideeën. U kunt er direct mee aan de slag!

Nieuwe uitgave: Krachtig van binnen, sterk naar buiten! In 4 stappen naar een aantrekkelijke basisschool

voorkant_klein

Op 1 december komt ons handboek uit: “Krachtig van binnen, sterk naar buiten! In vier stappen naar een aantrekkelijke school met een sterk imago”. Dit is een uitermate praktisch handboek, waarmee u op een praktische, laagdrempelige en toegankelijke manier kunt werken aan meer verbondenheid van ouders en team bij de school en aan meer zichtbaarheid bij (nieuwe) ouders en in de omgeving. Het boek staat boordevol met handige checklists, formats, tips en ideeën. Hierdoor is het te gebruiken als bronnenboek, maar met behulp van het profileringsformat en jaarplanner kunt u het ook gebruiken als structuur om de PR op uw school planmatig en duurzaam vorm te geven. Binnenkort verkrijgbaar onder ISBN-nummer 9789463188050.

Ambassadeurschap in de wijk

Soms komen wij op een school waar ouders die een school gaan kiezen niet van weten dat de school bestaat. De school heeft een ligging die buiten de ‘natuurlijke gang’ van veel ouders, of de school is niet goed zichtbaar in de wijk. Wat vaker voorkomt, is dat kiezende ouders wel weten dat de school bestaat, maar vanuit het beeld dat zij hebben over de school, op voorhand niet voor de school zullen kiezen. Bij beide scenario’s is de school geen optie voor de kiezende ouder.

Om toch een optie te worden, is het onder meer slim om meer zichtbaar te worden in de wijk, en verbondenheid te creëren met die wijk. Ambassadeurschap in de wijk dus! In dit artikel geven wij drie tips over hoe u dit ambassadeurschap kunt aanpakken.

Zorg voor een vertegenwoordiging van de school bij activiteiten in de wijk

Wanneer er in de wijk of buurt activiteiten georganiseerd worden, is het goed dat ‘de school’ er is. Dat er mensen (leerkrachten of directeur) van de school bij zijn. De mensen zien dan de betrokkenheid van de school bij de wijk en zullen de school minder gaan beschouwen als een instituut op afstand, en meer als een organisatie uit hun midden. De vertegenwoordigers van de school hebben zo ook de kans om met buurtbewoners te praten over de school en het onderwijs in de wijk en kunnen de school profileren. Niet het hele team hoeft altijd aanwezig te zijn; leerkrachten kunnen op toerbeurt gaan. Bespreek vooraf met het team wat slim is om te doen: wat zeg je over de school, bijvoorbeeld. Wat wil je uitstralen. Met wie is het slim om een praatje te maken. Vraag bij de wijkvereniging of gemeente de planning van het jaar op, en neem deze mee in de eigen jaarplanning.

Activeer de wijk bij activiteiten van school

Gedurende het schooljaar zijn er allerhande activiteiten die een school organiseert. Vaak worden bij deze activiteiten de ouders betrokken, soms opa’s en opa’s. U zou ook kunnen overwegen om een aantal keren per schooljaar de wijk of buurt te betrekken. Voordeel is wijkbewoners zich meer betrokken gaan voelen bij de school en de school op een heel natuurlijke manier werkt aan naamsbekendheid. Het activeren van wijkbewoners hoeft geen grote investering te zijn van tijd en/of geld. Laat wijkbewoners bijvoorbeeld een theelichtje aansteken in een jampotje als kinderen langslopen om naar de kerstviering op school te gaan, of een serpentine aan de voordeur ophangen wanneer de carnavalsoptocht voorbij komt. De wijkbewoners ontvangen het theelichtje of de serpentineslinger natuurlijk vooraf met een grappig kaartje met toelichting in de brievenbus. Rond de zomervakantie kunt u de wijkbewoners middels een vrolijk kaartje vragen een oogje in het zeil te houden als de school dicht is. Doordat de bewoners energie steken in uw activiteit, voelen zij zich even een beetje betrokken bij de kinderen van de school. Na afloop kunt u de mensen bedanken met bijvoorbeeld een zelfgemaakt kaartje.

Toon maatschappelijke betrokkenheid en communiceer hierover

Laat leerlingen een handje helpen in de wijk en zoek mogelijkheden om de wijk te verbinden met de school. Hiermee genereert u sympathie voor de school. In de loop der jaren hebben wij al vele initiatieven op dit vlak voorbij zien komen: leerlingen die de stoep van ouderen sneeuwvrij hebben gemaakt, voorlezen aan peuters of aan ouderen, een leeshoek in de school waar ouders en wijkbewoners hun gelezen boeken en tijdschriften kunnen  neerleggen en boeken van anderen kunnen lenen of lezen, de groep acht musical ook opvoeren voor wijkbewoners, de school als vergaderplek voor de wijkraad, enzovoort. Kies activiteiten die bij uw school passen. Vergeet niet om goed na te denken over de communicatie over deze activiteiten: misschien is het mogelijk om een stukje in het wijkblad te laten plaatsen. Plaats in elk geval iets in de nieuwsbrief en eventueel op de website. Informeer de ander (de ouderen, wijkraad, enz. over dit stuk en zorg dat hij/zij ook een exemplaar krijgt, van bijvoorbeeld de nieuwsbrief.

PR-factor helpt basisscholen bij het versterken van de uitstraling en imago. Onze werkwijze kenmerkt zich door een herkenbare en praktische aanpak, direct toepasbaar in de onderwijspraktijk. Krachtig van binnen, sterk naar buiten!

Ouderparticipatie: ouders als ambassadeurs

“Wegens gebrek aan hulpouders gaat de sportdag dit jaar helaas niet door” Deze zin zagen wij een tijdje geleden in een nieuwsbrief van een basisschool. De zin zegt veel: teleurstelling van het team, een verwachting van het team richting ouders, ouders die geen tijd hebben (kunnen vrijmaken) om de school te helpen, om diverse mogelijke redenen. Maar deze zin zorgt niet voor een gevoel van verbondenheid met de school bij ouders. De zin zal eerder verontwaardiging en schuldgevoel oproepen bij ouders. Maar hoe dan wel?

Ban vanzelfsprekendheid en hoge verwachtingen uit.
Het team van het voorbeeld in de nieuwsbrief had bepaalde verwachtingen ten aanzien van de ouders. De leerkrachten vonden het vanzelfsprekend dat ouders zouden komen helpen bij de sportdag. De organisatie van de sportdag was zelfs gestoeld op deze vrijwillige ouderhulp. Maar elke school merkt het waarschijnlijk wel: steeds minder ouders hebben tijd of voelen zich geroepen om te helpen. De houding van ouders m.b.t. de school is ook aan het veranderen: school wordt meer en meer een dienstverlener waar de ouder als klant en dienst afneemt. De school vraagt feitelijk een gunst aan ouders: tijd vrijmaken voor de school. Het is goed om hierover in het team te praten: welke verwachtingen hebben wij van ouders en hoe vanzelfsprekend vinden wij het dat ouders helpen? Hoe afhankelijk zijn wij als school van ouderhulp? Wanneer leerkrachten het niet vanzelfsprekend vinden dat ouders helpen, waarderen zij de hulp die zij krijgen van ouders. Ouders die komen helpen, doen dat dan vanuit een gevoel van verbondenheid en niet meer uit schuldgevoel.

Wees dankbaar
Het is goed om ook bij het dankbaar-zijn eens bij stil te staan in een teamvergadering. Om bespreekbaar te maken dat ouders een investering doen in school en dat een leerkracht daar waardering voor uit kan spreken. Leerkrachten zijn zich hier vaak niet van bewust. Dankbaarheid kost niets en levert veel op: het benoemen direct na de ouderhulp doet al veel. En daarbij ook de investering benoemen die de ouder heeft gedaan, dus: “Fijn dat je tijd hebt vrijgemaakt” doet meer dat: “bedankt voor je hulp, hè!”.

Plan zoveel mogelijk vooruit in het schooljaar
Hoe meer activiteiten al bekend zijn aan het begin van het schooljaar, hoe gemakkelijker ouders doorgaans rekening kunnen houden in hun eigen (drukke) agenda. Veel scholen gebruiken de informatieavond aan het begin van het schooljaar om ouders te werven voor allerhande activiteiten gedurende het jaar heen. Mocht een activiteit wel al bekend zijn, maar nog niet exact op welke datum deze precies gaat plaatsvinden, kun je ouders wel al informeren over deze activiteit, en aan laten geven of zij eventueel willen helpen als het voor hen in te plannen is.

Zorg voor meerdere communicatiemomenten bij de vraag om ouderhulp
Sommige ouders vinden het prettig om ruim van te voren te weten wat er gaat komen, anderen weten dit liever kortere tijd van te voren. Zorg daarom voor een aantal momenten per activiteit om te communiceren over de ouderhulp. Gebruik eventueel meerdere communicatiemiddelen, bijvoorbeeld: een inschrijflijst op de informatieavond, een stukje in de nieuwsbrief of een mailtje vanuit de klassenouder een maand van te voren, en een persoonlijke vraag van de leerkracht een week van te voren. Wanneer je een overzicht hebt van de activiteiten, kun je deze momenten ook al inplannen. Dit kan zijn in het begin van het schooljaar, een maand/drie weken van te voren en eventueel een week van te voren.

Werf op interesse en kwaliteit in plaats van op tijd
Ouders die zich nodig voelen vanwege hun eigen competentie of kwaliteit, voelen zich aangesproken, gewaardeerd en betrokken. Vraag daarom als dat mogelijk is, hulp aan ouders op interesse en kwaliteit, in plaats van op de tijd van ouders. Dus bijvoorbeeld: “We zoeken iemand die creatief is”, in plaats van: “We hebben hulp nodig; heeft u tijd om te helpen?”.

Wilt u zorgen dat ouders zich verbonden gaan voelen met uw school en ambassadeurs worden? Neem dan contact met ons op. Wij bieden diverse mogelijkheden om uw school te helpen.

Dag van de Leraar: 6-10-2015

Bent u op zoek naar een praktisch, leuk en authentiek idee voor uw team voor de Dag van de Leerkracht? Bij ons kunt u ‘Afsprakenkaartjes’ bestellen, speciaal voor leerkrachten aan ouders. Deze kaartjes worden opgemaakt met het logo en de contactgegevens van uw school, of van de leerkracht.

 Afsprakenkaart PR Factor_web  Afsprakenkaart AZ PR Factor_web

Kosten:

Aantal kaartjes  Contactgegevens en logo school Contactgegevens leerkracht en school, logo school, va twee leerkrachten
100 48 38
250 50 40
500 55 45
1000 75 65
2000 95 85

Prijzen zijn inclusief 21% BTW en inclusief verzendkosten. U kunt de kaartjes bij ons bestellen door ons een mailtje te sturen met daarin uw gegevens en uw wensen.