Praktische themabijeenkomsten schooljaar 2016-2017

Wilt u de PR op school verbeteren, maar niet meteen een heel traject doen? Dan zijn de praktische themabijeenkomsten zeker iets voor u. U volgt een bijeenkomst van een dagdeel over een thema dat bij uw specifieke vraag/behoefte past.

In schooljaar 2016-2017 kunt u praktische themabijeenkomsten “PR op school” volgen. Dit zijn laagdrempelige bijeenkomsten waarin diverse PR-gerelateerde thema’s worden aangeboden en waarin u handvatten krijgt om dit thema direct in uw praktijk toe te passen. De bijeenkomsten zijn boordevol praktische tips en adviezen. Anders dan vorig schooljaar (1,5 uur), duurt een praktische themabijeenkomst een dagdeel, waardoor we veel kunnen doen. Hierdoor leveren de bijeenkomsten lekker veel op!

De bijeenkomsten

 • Laagdrempelige effectieve communicatie met ouders
 • Mond-tot-mondreclame: hoe maak ik van mijn team en ouders ambassadeurs?
 • Een succesvolle open dag en kennismakingsgesprek
 • De rol van gastvrijheid bij schoolkeuze: verwenworkshop
 • Maak zichtbaar wat de school te bieden heeft!
 • Onderwijsondersteunend personeel als ambassadeurs van de school
 • IKC: Samen één gezicht naar buiten
 • Upgrade de communicatiemiddelen van de school

Voor wie?

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor directeuren en leerkrachten basisonderwijs en leden van de PR-werkgroep. De bijeenkomst over ambassadeurschap bij onderwijsondersteunend personeel is bedoeld voor onderwijsondersteunend personeel. U geeft uzelf op door de themabijeenkomst(en) en locatie van uw keuze aan te vinken en uw gegevens in te vullen. U kunt kosteloos annuleren tot uiterlijk twee weken voor de themabijeenkomst.

Waar?

EromesMarko
Nieuweweg 240
6603 BV Wijchen

Meer informatie en inschrijven

Checklist communicatie met ouders rondom de vakantie

Wij hebben een checklist ontwikkeld, waarvan wij denken dat deze handige en slimme communicatieacties bevat voor de komende periode, rond de zomervakantie. Uiteraard staat het je vrij deze lijst te gebruiken. We willen je echter vragen om de lijst zorgvuldig door te nemen en eventuele aanvullingen aan ons te mailen. We nemen alle aanvullingen op in de lijst en sturen dan volgende week de nieuwe lijst mét alle aanvullingen toe. Zo kunnen we elkaar helpen met elkaars inzichten!

De laatste weken voor de vakantie

 • Vakantierooster en vrije dagen tijdig communiceren
 • Maak naar de ouders toe inzichtelijk wat er allemaal nog gebeurt in de laatste schoolweken (bijv. met een soort van aftellijst).
  • Extra gesprekken
  • Oefenmoment nieuwe leerkracht
  • Overdrachtgesprekken
  • Lokaalverdeling
  • Enz….
 • Samen afsluiten van de vakantie: Kinderen hebben het hele jaar samengewerkt en het is goed om dat ook samen af te sluiten. Je kunt daar een belangrijk moment van maken, zodat ieder kind echt even (met papa en/of mama) terugblikt op zijn of haar afgelopen schooljaar. Indien je hier ook ouders bij uitnodigt, doe dit 3 weken van te voren.
 • Afscheidsmoment groep 8, eventueel leerkrachten en andere leerlingen
 • Denk na over de eerste schooldag, bijvoorbeeld:
  • Allemaal naar buiten om te surveilleren om kinderen en ouders welkom te heten
  • Kopje koffie /thee voor de ouders
  • Extra aandacht voor nieuwelingen
  • Voorstellen nieuwe leerkrachten
 • Informatie voor in de laatste nieuwsbrief:
  • Verslag afsluiting schooljaar
  • Waar kunnen ouders in noodgevallen iemand van school bereiken?
  • Hoe verloopt de eerste schooldag/week volgend schooljaar? Schooltijden, wat moeten de kinderen meenemen, bijzonderheden
  • Inloopmoment (indien aan de orde) in de laatste vakantieweek
  • Gevonden voorwerpen

Tijdens de vakantie

 • Tip: organiseer in de laatste vakantieweek een (vrijblijvend) inloopmoment voor kinderen en hun ouders, om alvast te wennen aan het nieuwe schooljaar.
 • Ouders van ‘nieuwe kinderen’ praktische informatie opsturen over de school

Na de vakantie

 • Eerste schooldag: samen buiten surveilleren om kinderen en ouders welkom te heten, kopje koffie/thee voor ouders, extra aandacht voor nieuwelingen, etc…
 • Informatiemoment (bijvoorbeeld de Informatieavond Nieuwe Stijl van PR-factor :))

 

Gratis: in 6 weken naar een aantrekkelijke school met een sterk imago!

TeamHoera, onze eerste echte, heuse Facebookchallenge is af! zojuist heb ik de laatste opdrachten op onze Facebookpagina ingepland.

Wat gaan we doen? In het nieuwe schooljaar dagen we je uit om in 6 weken je school aantrekkelijk te maken. Vanaf 5 september verschijnen er zes weken lang op onze Facebookpagina opdrachten, waarmee je jouw school aantrekkelijker kunt maken. Deze opdrachten hebben betrekking op het gebouw, ambassadeurschap van het team, leerlingen, ouders en wijk en de gastvrije school en tot slot communicatie. Het zijn stuk voor stuk opdrachten die gemakkelijk uit te voeren zijn.

En nu komt het mooiste: het is natuurlijk helemaal gratis! Als je onze Facebookpagina “liket” (of is de juiste spelling “liked”?), komen de opdrachten steeds vanzelf in jouw tijdlijn te staan. Handiger kan niet! We zien je graag terug bij onze eerste, heuse Facebookchallenge! 🙂

VolgOnsOpFacebook Facebookpagina PR-factor

 

De informatieavond en de uitstraling van de school

Als u gevraagd wordt over PR op school, is de informatieavond waarschijnlijk niet de eerste activiteit waar u aan denkt. En toch biedt juist deze avond kansen om het imago van uw school positief te beïnvloeden. Immers: de ouders van de leerlingen kunnen invloedrijke ambassadeurs zijn. Vandaar deze tips om de informatieavond een succes te laten zijn. Het is misschien wat vroeg, maar het geeft u wel alvast de gelegenheid om er dit jaar echt iets moois van te maken. Bovendien profiteert u op dit moment van een vroegboekkorting met onze Informatieavond Nieuwe Stijl!

Tip 1: Zorg voor betekenis voor de bezoeker

“Ze krijgen toch betekenisvolle informatie? Het gaat tenslotte over het schooljaar van hun eigen kind!” hoor ik u al overpeinzen. Maar helaas wordt de informatieavond door lang niet alle ouders als waardevol gezien. Met name in de groepen 4-6 blijken ouders het minder nuttig te vinden om naar de informatieavond te gaan. Dit blijkt ook uit de veelal lagere opkomst in deze groepen. Ouders gaan vaak vanuit een plichtsbesef, zeker wanneer zij de informatie als eens hebben ontvangen tijdens de avond van een ouder broertje of zusje. U kunt betekenis toevoegen door de avond meer persoonlijk te maken, door bijvoorbeeld anekdotes of situaties uit de klas te laten zien, of de ouders te laten ervaren hoe een kind het onderwijs beleeft. Dit kan door een les te verzorgen aan ouders, zoals kinderen deze aangeboden krijgen. Of u laat het kind de ouders informeren over het eigen schooljaar.

Tip 2: Zorg ervoor dat de sterke punten van uw school zichtbaar en herkenbaar zijn in elke groep en daar buiten

De sterktes van de school zijn dikwijls de “unique selling points” van de school: redenen waarom ouders voor de school kiezen. Helaas zijn sterktes vaak vanzelfsprekend. Niet alleen bij het team, maar ook bij ouders. Laat ze in elke groep zien, voorzien van een korte toelichting. Zo wijst u ouders op de sterktes van de school en maakt u hen ervan bewust.

Tip 3: Betrek geledingen en eventueel partners bij de informatieavond

Door ook andere partijen, op de eerste plaats de eigen oudergeledingen een plekje te geven tijdens de avond, zorgt u voor betrokkenheid op verschillende niveaus. Dit werkt ambassadeurschap breed in de hand. Dit kan bijvoorbeeld door deze groepen een informatiepunt te geven in bijvoorbeeld de hal.

Tip 4: Kies een goed tijdstip

Probeer een tijdstip te vinden voor de informatieavond waarop de meeste ouders in de gelegenheid zijn om te komen. Soms helpt het om de avond op meerdere avonden te geven, zodat ouders meerdere mogelijkheden hebben om te komen.

Met de Informatieavond Nieuwe Stijl komt u goed beslagen ten ijs. Uw school komt professioneel en betekenisvol voor de dag! Als u het komende schooljaar de informatieavond in Nieuwe Stijl wilt verzorgen, kunt u tot en met april gebruik maken van een aantrekkelijke vroegboekkorting!

 

Waarmee kunnen wij u helpen? We helpen u aan een gratis artikel!

Zoals u weehelpent, geven wij graag (gratis) tips en adviezen weg over allerlei onderwerpen die met communicatie met ouders en met PR te maken hebben. Wij bedenken dan een onderwerp of thema en schrijven daar een handig artikel over. Wij willen echter nog meer aansluiten bij wat scholen bezighoudt, zodat wij uw school en andere scholen nog beter kunnen helpen met onze artikelen. Dus: m.b.t. communicatie met ouders en met PR: waar loopt u tegenaan in uw praktijk? Waar wilt u graag tips over? Laat ons weten waar u mee worstelt, dan schrijven wij hier een handig artikel over, met praktische tips en adviezen. Dit artikel delen we met onze nieuwsbrieflezers, via de social media en op onze website. Dat is toch mooi meegenomen?

Wilt u een gratis artikel? Mail ons dan hier met uw vraag.

De informatieavond nieuwe stijl Integraal Kindcentrum nu met vroegboekkorting

Eén organisatie. Eén informatieavond*. Eén gezicht naar buiten!

Informatieavond Nieuwe Stijl

De informatieavond in het nieuwe schooljaar is het moment waarop de basisschool informatie geeft aan ouders over het onderwijs van het komende schooljaar aan hun kind. Integrale kindcentra kunnen dit moment gebruiken om zich als één samenhangend kindcentrum te presenteren aan de ouders. De informatieavond Nieuwe Stijl is ontwikkeld om alle samenwerkingspartners te betrekken bij- en te laten deelnemen aan- de informatieavond aan ouders.  Zo krijgen ouders een goed beeld van de organisatie in zijn geheel en welke meerwaarde deze totaliteit biedt aan de kinderen.

Kinderen verzorgen de informatieavond

De Informatieavond Nieuwe Stijl  is een bijzonder concept. Niet de professional, maar de kinderen geven de informatie aan hun ouders. Voor elke leeftijdscategorie vanaf twee jaar zijn werkvormen ontwikkeld waarop kinderen de eigen ouders kunnen informeren over de school. Door middel van een instructiebijeenkomst bereiden professionals de avond (deels) voor. Het pakket bestaat uit een instructiebijeenkomst voor de professionals en een materialenpakket.

Hoge opkomst

Ouders zijn extra betrokken bij het eigen kind. Hierdoor is het bezoekerspercentage doorgaans tussen de 90% en 100%. Een geweldige kans om het IKC als één organisatie naar de ouders te presenteren!

Vroegboekkorting

Indien uw organisatie voor 1 juni 2016 de Informatieavond Nieuwe Stijl inkoopt, ontvangt u een vroegboekkorting van € 150. Dat is toch weer mooi meegenomen!

Meer informatie over de Informatieavond Nieuwe stijl vindt u hier

* De informatieavond kan natuurlijk ook een informatiemiddag of informatieochtend zijn.

Directeuren van Nederland: Van harte gefeliciteerd!

Logo Dag Van De Directeur 2016_2Vandaag is de Dag van de Directeur!

Als directeur bent u iemand die de plannen maakt en de handen uit de mouwen steekt. Iemand die zich heel betrokken voelt, maar vaak afstand moet nemen. Iemand die communicatief vaardig is, maar ook vaak alleen werkt. Een directeur moet een baken zijn in een woelige zee. Is het wel eens opgevallen dat directeuren doorgaans weinig ziek zijn? Kortom: de directeur kan veel, heel veel.

Maar dat weten veel anderen niet: als directeur stelt u uzelf voorwaardelijk en verdienstelijk op. U zorgt ervoor dat anderen gaan stralen. Kinderen en leerkrachten goed uit de verf komen. Daar haalt u uw voldoening uit.

Daarom is er één keer per jaar een dag speciaal voor u: de Dag van de Directeur! Een dag waarop stil kan worden gestaan bij het belang van een directeur. Om in PR-termen te spreken: de directeur is immers de opper-ambassadeur!

We hopen dat u een moment voor uzelf kunt nemen en dat u op school eventjes stil kunt staan bij de Dag van de Directeur. Misschien heeft u of uw team iets georganiseerd. Het is altijd leuk om te delen met anderen! #DvDD16. Geniet van de dag! 🙂

Cadeautje voor Koningsdag: cartoon te gebruiken bij de communicatie met ouders

Deze cartoon kunt u gebruiken voor uw eigen communicatie met ouders over Koningsdag. Zet de cartoon bijvoorbeeld als illustratie in uw nieuwsbrief, of de website, of Facebook. Veel plezier! 🙂

Cartoon5 Koningsdag

Een werkdag van de directeur, ouderbrief: Idee Dag van de Directeur 2017 #DvDD17

014Een werkdag van de directeur

De Dag van de Directeur is een uitgelezen mogelijkheid om ouders een kijkje te geven in de keuken. Wij hebben een ouderbrief gemaakt die u kunt gebruiken als nieuwsbrief voor uw ouders. Veel ouders hebben niet echt een beeld bij wat de functie van directeur inhoudt, maar willen dit best graag weten!

Deze ouderbrief kunt u gratis downloaden. U hoeft hiervoor niets te betalen of in te vullen. We stellen het op prijs wanneer u hiervan gebruik maakt, dat u een foto maakt van de complimenten en deze deelt via social media met #DvDD16. Een hele fijne Dag van de Directeur gewenst!

De directeur: tip-top in orde!  Idee Dag van de Directeur 2016 #DvDD16

boxdvdd Veel directeuren gebruiken de Dag van de Directeur om het team uit te nodigen de directeur van feedback te voorzien. Dit kan in de vorm van tips en tops. Als u het aandurft als directeur, kunt u, naast het team, ook de verschillende oudergeledingen betrekken, of alle ouders of zelfs leerlingen.

U kunt hier een gratis bestand downloaden waarmee u kaartjes kunt maken waarmee mensen tips en tops kunnen geven. U hoeft hiervoor niets te betalen of in te vullen. We stellen het op prijs wanneer u hiervan gebruik maakt, dat u een foto maakt van de complimenten en deze deelt via social media met #DvDD16. Een hele fijne Dag van de Directeur gewenst!