Hoe zorgen we voor ouderhulp?

De informatieavond is voor veel scholen inmiddels achter de rug. Waarschijnlijk heb je al veel ouders kunnen spreken en wellicht heb je ook een beroep gedaan op ouders voor ouderhulp het komende schooljaar. In dit artikel krijg je tips voor (meer) ouderhulp. Rode draad: Weg met de vanzelfsprekendheid!

Ouderhulp vanuit een gevoel van verbondenheid met de school draagt bij aan ambassadeurschap, wat op haar beurt weer nodig is voor een sterk imago.  In dit artikel: 3 tips voor ouderhulp.

 1. Een vruchtbare voedingsbodem

Gras groeit niet door er aan te trekken. Maar afgelopen voorjaar bleef ik maar maaien. Mijn gazon kreeg precies wat het nodig had: water, zonlicht en een zekere hoeveelheid konijnenkeutels. Een fantastische voedingsbodem voor een weelderige groen gazon.

Met een vruchtbare voedingsbodem groeit ook de verbondenheid van ouders bij de school. Ouders die het gevoel hebben dat de school ook van hen is, zullen eerder geneigd zijn de school te helpen. Hier zijn dus zonlicht, water en voeding voor nodig! Een cultuur waarin ouders écht welkom zijn, zich gezien en gewaardeerd voelen is zo’n vruchtbare voedingsbodem.

Wij zien vaak op scholen dat er een zekere vanzelfsprekendheid bestaat ten aanzien van ouderhulp. De tijd dat het voor ouders vanzelfsprekend is om te gaan helpen op de school van hun kind(eren) is, met de steeds voller lopende agenda’s van ouders, grotendeels voorbij.

Een houding dat het niet vanzelfsprekend is dat ouders helpen en dat leerkrachten dankbaar zijn voor de tijd en energie die ouders in de school steken, draagt veel bij aan een vruchtbare voedingsbodem. Je kunt dit bij leerkrachten stimuleren door van ouderhulp een punt te maken in bijvoorbeeld een teamvergadering en met elkaar de vragen te stellen: hoe vanzelfsprekend vinden wij het dat ouders helpen en waar blijkt dit uit? Zij wij dankbaar en laten we dit ook zien? Hebben we oog voor de energie en tijd die ouders steken in de school? Vervolgens kun je de antwoorden op deze vragen voor kunnen leggen aan de oudergeledingen: medezeggenschapsraad en oudervereniging bijvoorbeeld. Worden de antwoorden van de teamleden herkend in de praktijk? Een mooiere feedback kun je niet krijgen.

 1. Structuur

Voor ouders is het fijn wanneer zij zicht hebben op wat van hen gevraagd wordt. Voor de school is het fijn om in beeld te hebben bij welke activiteiten ouderhulp gevraagd wordt en of deze hulp geregeld is. Zorg ervoor dat aan het begin van het schooljaar alle activiteiten waar ouderhulp voor nodig is opgenomen zijn in een jaaroverzicht. Ouders zien dan wat er mogelijk is, waar zij bij kunnen helpen en kunnen kiezen.  Zorg ook voor een structuur bij het werven van ouders bij ouderhulp. Plan deze communicatie in, bijv.:

 • Begin schooljaar: overzicht activiteiten waar ouderhulp nodig is
 • Voorafgaand aan activiteit:
  • Bij onvoldoende hulp: 1 maand van te voren en eventueel 1 week van te voren: persoonlijk vragen heeft de voorkeur boven een algemene oproep.
  • Briefing in de week voorafgaand aan de activiteit
 • Niet vergeten persoonlijk te bedanken direct na afloop van de activiteit
 1. Relatiegerichte communicatie

Naast de functionele communicatie is het belangrijk om relatiegericht te communiceren. Dit betekent dat je rekening houdt met de mogelijkheden van ouders en oog hebt voor de inzet van ouders. Én dat je ouderhulp niet vanzelfsprekend vindt! Dus niet: “Bij onvoldoende ouderhulp kan deze activiteit helaas niet doorgaan”, maar: “Lukt het u om tijd vrij te maken voor…?”

Indien mogelijk, is het goed een beroep te doen op interesses, talenten en kwaliteiten van ouders. Vraag een kapper om luizen te pluizen, een creatief persoon voor de creamiddag, enzovoort. Het helpt als je de beroepen, interesses en talenten van ouders in beeld hebt. Je kunt hier bijvoorbeeld naar vragen aan het begin van het schooljaar.

We kunnen het niet vaak genoeg benoemen: wees oprecht dankbaar. Besef dat hulpouders een investering doen, en dat zij er, anders dan het team, er niet voor betaald krijgen. Zij doen dit geheel vrijwillig. Spreek deze dankbaarheid elke keer opnieuw weer uit naar de ouder die helpt. Laat merken dat je weet wat het voor de ouder organisatorisch betekent om te komen helpen. Vraag bijvoorbeeld naar het werk, of dat het allemaal wel paste qua tijd, of waar ze het jongste kind hebben ondergebracht. Daarmee laat je zien dat je weet van de investering van de ouder om te komen helpen.

Tip: Zet ouderhulp in de komende maand op de agenda van een teambijeenkomst. Laat teamleden in groepen werken aan de volgende vragen:

 • Hoe vanzelfsprekend vinden wij het dat ouders helpen? Waar blijkt dit uit?
 • Zijn wij dankbaar als ouders helpen? Hoe laten we dit merken?
 • Wat  verwachten wij ten aanzien van hulpouders? Weten de ouders dit ook?

Leg de antwoorden uit deze bespreking voor aan ouders. Vraag naar verbeterpunten.