De informatieavond en de uitstraling van de school

Als u gevraagd wordt over PR op school, is de informatieavond waarschijnlijk niet de eerste activiteit waar u aan denkt. En toch biedt juist deze avond kansen om het imago van uw school positief te beïnvloeden. Immers: de ouders van de leerlingen kunnen invloedrijke ambassadeurs zijn. Vandaar deze tips om de informatieavond een succes te laten zijn. Het is misschien wat vroeg, maar het geeft u wel alvast de gelegenheid om er dit jaar echt iets moois van te maken. Bovendien profiteert u op dit moment van een vroegboekkorting met onze Informatieavond Nieuwe Stijl!

Tip 1: Zorg voor betekenis voor de bezoeker

“Ze krijgen toch betekenisvolle informatie? Het gaat tenslotte over het schooljaar van hun eigen kind!” hoor ik u al overpeinzen. Maar helaas wordt de informatieavond door lang niet alle ouders als waardevol gezien. Met name in de groepen 4-6 blijken ouders het minder nuttig te vinden om naar de informatieavond te gaan. Dit blijkt ook uit de veelal lagere opkomst in deze groepen. Ouders gaan vaak vanuit een plichtsbesef, zeker wanneer zij de informatie als eens hebben ontvangen tijdens de avond van een ouder broertje of zusje. U kunt betekenis toevoegen door de avond meer persoonlijk te maken, door bijvoorbeeld anekdotes of situaties uit de klas te laten zien, of de ouders te laten ervaren hoe een kind het onderwijs beleeft. Dit kan door een les te verzorgen aan ouders, zoals kinderen deze aangeboden krijgen. Of u laat het kind de ouders informeren over het eigen schooljaar.

Tip 2: Zorg ervoor dat de sterke punten van uw school zichtbaar en herkenbaar zijn in elke groep en daar buiten

De sterktes van de school zijn dikwijls de “unique selling points” van de school: redenen waarom ouders voor de school kiezen. Helaas zijn sterktes vaak vanzelfsprekend. Niet alleen bij het team, maar ook bij ouders. Laat ze in elke groep zien, voorzien van een korte toelichting. Zo wijst u ouders op de sterktes van de school en maakt u hen ervan bewust.

Tip 3: Betrek geledingen en eventueel partners bij de informatieavond

Door ook andere partijen, op de eerste plaats de eigen oudergeledingen een plekje te geven tijdens de avond, zorgt u voor betrokkenheid op verschillende niveaus. Dit werkt ambassadeurschap breed in de hand. Dit kan bijvoorbeeld door deze groepen een informatiepunt te geven in bijvoorbeeld de hal.

Tip 4: Kies een goed tijdstip

Probeer een tijdstip te vinden voor de informatieavond waarop de meeste ouders in de gelegenheid zijn om te komen. Soms helpt het om de avond op meerdere avonden te geven, zodat ouders meerdere mogelijkheden hebben om te komen.

Met de Informatieavond Nieuwe Stijl komt u goed beslagen ten ijs. Uw school komt professioneel en betekenisvol voor de dag! Als u het komende schooljaar de informatieavond in Nieuwe Stijl wilt verzorgen, kunt u tot en met april gebruik maken van een aantrekkelijke vroegboekkorting!

 

Waarmee kunnen wij u helpen? We helpen u aan een gratis artikel!

Zoals u weehelpent, geven wij graag (gratis) tips en adviezen weg over allerlei onderwerpen die met communicatie met ouders en met PR te maken hebben. Wij bedenken dan een onderwerp of thema en schrijven daar een handig artikel over. Wij willen echter nog meer aansluiten bij wat scholen bezighoudt, zodat wij uw school en andere scholen nog beter kunnen helpen met onze artikelen. Dus: m.b.t. communicatie met ouders en met PR: waar loopt u tegenaan in uw praktijk? Waar wilt u graag tips over? Laat ons weten waar u mee worstelt, dan schrijven wij hier een handig artikel over, met praktische tips en adviezen. Dit artikel delen we met onze nieuwsbrieflezers, via de social media en op onze website. Dat is toch mooi meegenomen?

Wilt u een gratis artikel? Mail ons dan hier met uw vraag.