Wat willen we uitstralen en doen we dat ook?

Wij geloven er in, dat een school onderscheidend kan zijn door de dingen te doen, die worden beloofd. ‘Veiligheid’ bijvoorbeeld, is pas geloofwaardig voor ouders en kinderen, wanneer hier zichtbaar op gestuurd wordt door alle mensen die te maken hebben met het primaire proces. Personeel en ouders. Zichtbaar door bijvoorbeeld actief en zichtbaar te surveilleren of regelmatig een artikeltje te schrijven over veiligheid. Of door ouders een tip van de maand te geven voor thuis rondom het thema. Een citaat van een leerkracht of een leerling.

Aan de andere kant merken wij dat de meeste scholen die wij bezoeken kei zijn in ‘vooral binnenskamers houden van de successen en sterktes’. Zij zijn meester in het vanzelfsprekend vinden van wat zij doen, ook de zaken die niet per se vanzelfsprekend zijn. Waar iemand goed in is, wordt al gauw ‘natuurlijk gedrag’ en daarmee vanzelfsprekend.  In dit artikel een aantal adviezen over hoe te laten zien wat je als school uit wilt stralen.

Weet wat je uit wilt stralen en zorg voor ‘bewijs’.

Als je veiligheid belangrijk vindt, stel dat samen in het team en/of met ouders vast en communiceer dat gericht en regelmatig. Zoek naar voorbeelden uit de dagelijkse praktijk waaruit blijkt dat veiligheid wordt nagestreefd en communiceer hierover. Streef actief met iedereen naar nóg meer veiligheid op alle vlakken en laat zien en weten wat je hebt gedaan. Wanneer men regelmatig ziet dat er in school veel wordt gedaan aan veiligheid, wordt je gewenste uitstraling ‘de veilige school’ geloofwaardig.

Ga bewust om met ambassadeurs

Zorg ervoor dat teamleden en ouders weten dat ze een ambassadeursrol hebben en dat de invulling van die rol een grote invloed heeft op het imago van de school. Dit kun je als directeur niet vaak genoeg zeggen/benoemen. Een keer vermelden in de nieuwsbrief is niet genoeg om teamleden en ouders gericht te houden. Het is dus goed om hier met regelmaat over te praten/schrijven. Zou blijven mensen zich bewust van hun rol als ambassadeur en het effect ervan.

Leer successen en anekdotes en herkennen in de dagelijkse praktijk

De dagelijkse praktijk, dáár draait het om. Die kleine dingen die je als leerkracht in je groep meemaakt, of met een ouder. Dat herkennen mensen, en draagt daardoor direct bij aan het beeld wat de ander heeft van je school. Door hier regelmatig met elkaar over te praten en successen op een vast moment te delen, gaan leerkrachten deze momenten steeds beter zien. Maak bijvoorbeeld tijdens elke teamvergadering even een ‘rondje successen en anekdotes’. Bepaal samen welke je gaat gebruiken in communicatie, zoals de website, klassenpagina of nieuwsbrief.

Een zekere basis vanzelfsprekend vinden

Dit lijkt tegenstrijdig aan wat we eerder stelden, maar is het niet. Door de vanzelfsprekendheid te benoemen, straal je kwaliteit uit. ‘Bij ons op school is het normaal dat wij elke nieuwe ontwikkeling evalueren’ is zo’n uitspraak. Door de vanzelfsprekendheid te benoemen, benadruk je de hoge standaard, waardoor je kwaliteit uitstraalt.

Wilt u de gewenste uitstraling van uw school meer body, handen en voeten geven? En wilt u dat het een stevige basis wordt voor het dagelijks handelen op uw school? Dan is onze dienst “visie in de vingers” wellicht wat voor uw school. Met het traject ‘visie in de vingers’ ontwikkelt uw team een nieuwe visie, of herijkt uw team de bestaande visie met een continue verbinding met de (dagelijkse) praktijk. De nieuwe visie heeft vanaf het eerste uur betekenis; teamleden vertalen deze door naar de praktijk en het eigen handelen. In het proces van visieontwikkeling worden, naast teamleden, ook ouders en eventueel leerlingen vanaf het begin betrokken. Zo ontstaat er direct een breed draagvlak.

 

Klik hier voor meer informatie

Een stralende school met een aantrekkelijk gebouw!

Een aantal zaken ligt voor de hand wanneer we het hebben over een aantrekkelijk gebouw. Een gebouw dat netjes in de fris ogende verf zit, opgeruimd en fris is, ruim van opzet is, oogt al snel aantrekkelijk en zorgt voor een prettig, open gevoel bij ouders. Daarnaast geven wij hier drie aandachtspunten waar u specifiek richting ouders op kunt letten.

De gewenste uitstraling

Als u weet wat u uit wilt stralen als school, dan kunt u hier gericht aan werken bij de inrichting en aankleding van het gebouw. Vindt u openheid belangrijk? Laat dan deuren open of zorg ervoor dat men in het lokaal kan kijken. Wilt u creativiteit laten zien? Zorg voor diverse plekken in de school waar u werk van kinderen prominent tentoonstelt, bijvoorbeeld op sokkels. Bekijk uw school eens met in uw achterhoofd deze gewenste uitstraling. Wat zou u anders doen?

U wilt natuurlijk dat ouders zien dat u een nette, professionele organisatie bent. Zorg daarom voor een opgeruimde school. Een rugzak of jas op de grond is niet zo’n probleem, maar die kast waar al jaren dezelfde lege bakjes en oude mappen op staan te verstoffen, kunt u beter leegruimen.

Samen verantwoordelijk voor het gebouw. Ambassadeurschap.

Zoveel mensen, zoveel verschillen. Ook uw team heeft gestructureerde en chaotische mensen. Het is niet realistisch om elke klas even spik en span aan te willen treffen. U kunt echter wel met uw team nadenken over een bepaalde basis. Moeten leerkrachten alles van het bureau af hebben gehaald na een werkdag, of mag er iets op liggen? Welke indruk zouden ouders mogen krijgen van de school? Hoe denken mensen daar zelf over? Wat heeft men nodig? Door hierover in gesprek te gaan, ontstaat er een bewustwording. Niet het resultaat van het gesprek, maar deze bewustwording is van belang. Laat teamleden ook eens bij elkaar in de klas en gang kijken, en laat ze een tip en een top opschrijven van elkaar. Door dit een keer of vier per jaar te doen, steeds andere teamleden bij elkaar te laten kijken, wordt het langzaam maar zeker een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Hoe kan ik communiceren met ouders in het gebouw?

Veel scholen hebben ergens in de gang of in de hal een prikbord hangen, waar informatie te vinden is voor ouders. Dit is een manier om met ouders te communiceren. Ook zien we steeds vaker dat scholen hiervoor een digitaal bord of een scherm gebruiken waar mededelingen op worden getoond. Daarnaast hangen er bij de groepen vaak diverse brieven gericht aan ouders.

Voor alle communicatiemiddelen in de school aan ouders geldt: zorg met regelmaat voor nieuwe, relevante informatie. Wanneer jaar in jaar uit dezelfde posters op het prikbord hangen, kijken ouders er niet meer op. Ook geldt voor alle informatie: overdaad schaadt. Wanneer er te veel aandachttrekkers aan een raam hangen, kijken ouders er niet meer naar. Door alles belangrijk te maken, wordt niets belangrijk.

Een mooie manier om zo’n bord actueel te houden, is om ouders of leerlingen een rol te geven in het vullen van het bord. “Voor ouders, door ouders” bijvoorbeeld. Het bord kan fungeren als prikbord voor advertenties en geboortekaartjes, maar ook voor fotomateriaal of informatie over de eerstvolgende ouderavond.

 De sleutel voor een leven lang leren (Chantal van Ophuizen, Thuisklas).

De afgelopen jaren ben ik door heel wat schooldeuren naar binnen gegaan. Maar hoe belangrijk is nu eigenlijk zo’n schooldeur? Misschien is een schooldeur wel één van de belangrijkste punten van een school.

Het geeft je toegang tot:

 • Een leven lang leren.
 • Een nieuwe plek voor minimaal de komende 8 jaar.
 • En tweede thuis.
 • En plek waar ik ook mijzelf mag en kan zijn
 • Een plek waar ik vrienden voor het leven ga maken
 • Een plek waar mijn basis begint
 • Een plek waar ik graag wil zijn
 • Een plek waar ik mij veilig voel
 • Een plek waar ik plezier kan maken
 • … en nog zoveel meer…

Dat betekent nogal wat, zo’n deur! Ik denk dat er te weinig stil gestaan wordt bij deze deur. De buitenkant van het gebouw moet je in eerste instantie al naar die deur toe lokken. En als je dan bij de deur staat, dan moet het zo zijn dat je maar een keus hebt en dat is: Hier wil ik naar binnen en voorlopig niet meer weg!

Eenmaal binnen wil je je meteen thuis voelen. Er moet sfeer, herkenning, rust en warmte zijn. Het moet nieuwsgierigheid opwekken. Het moet ontdekkend en uitdagend zijn. Je wilt in een opgeruimd en gezellig gebouw zijn waarin je aan alles voelt en ziet dat het er fijn is. Vergeet niet, dat ouders hun kostbaarste bezit iedere dag weer naar deze schooldeur brengen. Ouders willen het beste voor hun kind en geven de school het vertrouwen het beste uit hun kind te halen. Dus zorg nu ook eens goed voor deze deur. Maak het aantrekkelijk. Als je dat voor ogen hebt, dan zal de schooldeur de sleutel zijn voor een leven lang leren van kinderen!

TIP: 20-4 en 18-5 Praktische themabijeenkomst: “De uitstraling van het gebouw en de inrichting”

Het gebouw en de inrichting van de school dragen onbewust bij aan de beeldvorming van de ouder over de school. De ouder ervaart rust, bedrijvigheid, inrichting. Maar ook graffity of toiletgeurtjes dragen bij aan het beeld, of beter gezegd het gevoel dat de ouder krijgt bij de school. Het is daarom belangrijk om aandacht te schenken aan de uitstraling van het gebouw. In deze workshop leren deelnemers:

 • Welke factoren in het gebouw en de inrichting een rol spelen bij de ervaring en beleving van de ouder
 • Hoe zij met behulp van kleine aanpassingen de uitstraling van hun eigen gebouw en inrichting kunnen verbeteren
 • De workshop staat bol met praktische ideeën en toepassingen

Meer informatie en inschrijven

Leergang “In 4 stappen naar een aantrekkelijke school met een sterk imago”

 

Boek-PR factor 3DDoor de auteurs van het boek “Krachtig van binnen, sterk naar buiten!”
 • Wilt u dat ouders weten waar uw school voor staat?
 • Wilt u dat het juiste verhaal wordt verteld wanneer mensen praten over uw school?
 • Wilt u dat ouders hun schoolkeuze baseren op wat uw school te bieden heeft?
 • Wilt u dat uw teamleden, ouders en kinderen ambassadeurs worden van uw school?
 • Wilt u beter aan doelgroepen laten zien wat uw school te bieden heeft?

In deze leergang werkt u systematisch en pragmatisch aan de PR op uw school, zodat de school een aantrekkelijkere uitstraling krijgt naar (nieuwe) ouders, en alle andere betrokkenen. De leergang kenmerkt zich door het uitermate praktische karakter. U kunt direct met het geleerde aan de slag. Het staat bol van ideeën en praktische tips. Daarnaast verwerkt u alle bevindingen in het profileringsformat, waardoor u na afloop een plan van aanpak in handen heeft en er een planmatigheid ontstaat.

Voor wie?

De leergang is primair bedoeld voor directies, maar het geniet de voorkeur wanneer de directeur samen komt met ten minste één teamlid. Volgens eerdere deelnemers komt dit de transfer naar de rest van het team zeer ten goede.

Door wie?

De leergang wordt verzorgd door Sandra van der Bolt en Twanny Verdonschot van PR-factor en tevens auteurs van het boek “Krachtig van binnen, sterk naar buiten! In vier stappen naar een aantrekkelijke school met een sterk imago”. Sandra en Twanny zijn beiden werkzaam geweest in het basisonderwijs en kennen het klappen van de zweep. Inmiddels hebben zij al vele scholen geholpen bij het verbeteren van de communicatie en de PR en het versterken van het imago.

Sandra van der Bolt: “We hebben het in eerdere leergangen mogen zien: het lukt de deelnemers elke keer weer! We hebben gezien dat over scholen met een zwakker imago weer positieve verhalen verteld werden. Veel scholen gingen weer groeien in leerlingenaantal. En wat misschien nog wel het belangrijkst is: er gebeurt iets in het team. Er ontstaat een gezamenlijkheid binnen het team wat ervoor zorgt dat de school gaat stralen. Leerkrachten en ouders stellen zich betrokken op en “gaan er met z’n allen voor”. Dit komt, doordat deelnemers leren WAT ze moeten doen om structureel aan het imago te werken, en HOE ze dit heel concreet aanpakken. Het geleerde wordt planmatig in praktijk gebracht, door de activiteiten meteen in de jaarplanning in te plannen”

Wanneer?

Wilt u meteen volgend jaar beginnen met de leergang? De leergang vindt plaats op woensdagochtenden, van 9.30 uur tot 12.30 uur op de volgende data:

 • 15 februari 2017
 • 8 maart 2017
 • 29 maart 2017
 • 5 april 2017

Waar?

EromesMarko
Nieuweweg 240
6603 BV Wijchen

Meer informatie en inschrijven

Honderden spreekbuizen: je school op sociale media

fotoErnoMijlandFacebook, Twitter, YouTube… steeds meer scholen zetten sociale media in als middel voor PR en communicatie. De traditionele communicatieregels blijken daarbij niet altijd op te gaan. Sociale media zijn snel en vaak vluchtig, ze zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar en bereikbaar en daardoor soms lastig te beheren en te beheersen.

Het goede nieuws is dat sociale media snelle, rechtstreekse toegang bieden tot verschillende doelgroepen. Je kunt een specifieke ouder met een WhatsApp-berichtje benaderen of een groep ouders van leerlingen uit één klas via een Facebook-groep. De mogelijkheden zijn onbeperkt. Helaas is tijd schaars: er kan veel, maar er moet ook al zo veel. Je zult dus keuzes moeten maken, je moeten verdiepen in de vraag waar je doelgroepen te vinden zijn en hoe je vervolgens slim met ze kunt communiceren om op te vallen in de tsunami van informatie. Want aan de andere kant van de lijn zijn ouders inmiddels ook grootverbruikers van sociale media. Aandacht vangen, gehoord worden is geen vanzelfsprekendheid.

Enkele tips. Scholen die serieus werk maken van PR en communicatie formuleren in hun plannen een mediamix. Dat wil zeggen dat ze een bewuste keuze maken van verschillende, bij voorkeur elkaar versterkende communicatiemiddelen. Een voorbeeld. Een school heeft een website die vooral een naslag-functie heeft en waar ouders bijvoorbeeld gemakkelijk vinden wat ze moeten doen als ze een klacht hebben. De website is in dit geval de plek voor ‘need to know’-informatie. Daarnaast heeft de school een Facebook-account waar leuke nieuwtjes worden gemeld: een project heeft de krant gehaald, een leerling heeft een atletiekwedstrijd gewonnen. De Facebook-pagina is er voor de ‘nice to know’-informatie.

Met dienstbaarheid creëer je waarde en door waarde te creëren houd je ouders betrokken. Attendeer ze op goede websites of artikelen over opvoeden of begeleiden van kinderen. Reageer – liefst snel – op vragen die via sociale media binnenkomen en weet wat er leeft aan vragen. Als je merkt dat ouders vragen hebben over een bepaald onderwerp, zoals plannen voor andere schooltijden of het omgaan met een situatie rond pestgedrag, reageer daar pro-actief op. Beschouw klachten als een advies om de kwaliteit van de school te verbeteren. Denk aan het bordje dat je wel eens in een winkel ziet hangen: ‘Bent u tevreden, vertel het anderen, bent u ontevreden, vertel het ons!’

Sterker dan ooit geldt dat je open, eerlijk en congruent zult moeten communiceren. ‘Window dressing’, ofwel een mooi verhaal naar buiten brengen dat eenmaal ín de winkel niet echt blijkt te kloppen, werkt in de transparante wereld van nu al snel averechts. Geef liever aan wat eventuele problemen zijn en belangrijker nog: wat je eraan gaat doen. Durf ook hulp of advies te vragen.

Met sociale media worden alle medewerkers, leerlingen en andere betrokkenen bij de school spreekbuis. Dat zijn er al snel honderden. Wat kun je als school doen om dat in goede banen te leiden? Je zult in elke geval goede afspraken moeten maken, bijvoorbeeld hoe je in bepaalde situaties reageert. Overleg daarover met je collega’s en leg de afspraken vast.

Erno Mijland

Praktische themabijeenkomst “Digitale communicatie en social media” (gastdocent: Erno Mijland)

Welke rol kan social media spelen bij onze communicatie? Hoe kan de school social media inzetten bij PR? Welke verschillende social media zijn er en welke zijn voor ons interessant? Wat vinden wij als school goede manieren als het gaat over social media gebruik door leerkrachten? Hoe ver kunnen wij gaan in onze zeggenschap over privégebruik van personeelsleden biij het gebruik van social media? Stuk voor stuk nieuwe uitdagingen waar scholen van nu mee te maken krijjgen. Of is het mogelijk om niet mee te gaan in deze ontwikkeling? Tijdens deze workshop krijgen deelnemers praktische handvatten om social media effectief in te zetten bij allerlei communicatie-uitingen van de school. Maar ook ontstaan inzichten over de valkuilen en uitdagingen waar elke school die (direct of indirect) met social media in aanraking komt, mee te maken krijgt.

Meer informatie en inschrijven