1-3-16 complimentendag: stimuleer ambassadeurschap op school. Gratis op te vragen

complimentendag2016_webIeder mens krijgt graag waardering uit zijn of haar omgeving. Voor kinderen is de waardering van hun ouders en leerkrachten één van de belangrijkste dingen in hun leven. Complimenten geven je het gevoel gewaardeerd te worden. Hierdoor ga je je goed voelen en ontwikkel je een positief zelfbeeld.

Iedereen kan al met heel simpel gedrag een compliment verdienen. Een compliment is snel gegeven en werkt zeer stimulerend. Complimenten zorgen ook voor een betere sfeer thuis en op school. Een compliment is dus een gemakkelijke en effectieve manier om ambassadeurschap te stimuleren.

Wij hebben een cartoon laten tekenen dat u weer (gratis) kunt opvragen. U kunt deze cartoon gebruiken voor kinderen, leerkrachten en ouders. U kunt ze zelf uitdelen, of laten uitdelen, maar u kunt ook een stapje verder gaan. Laat de kaartjes bijvoorbeeld door leerkrachten aan iedereen uitdelen, kinderen én ouders. Deel het op Facebook met #nationalecomplimentendag Stimuleer iedereen om tenminste één ingevuld kaartje aan een ander te geven. Dit kan in de klas, thuis, op school, etc. De mogelijkheden zijn eindeloos!

Na afloop blikt u natuurlijk nog even terug op het effect van de complimentendag in uw nieuwsbrief en eventueel in de social media! #nationalecomplimentendag2016

Ter inspiratie een filmpje over de kracht van complimenten in de klas

U kunt het bestandje gratis opvragen: info@prfactor.nl

PS: Goed gedaan 🙂

De directeur als opperambassadeur

De directeur als opperambassadeur

De uitstraling van de directeur is een belangrijke factor bij schoolkeuze. Immers: veel ouders hebben een eerste kennismaking met de school in een gesprek met de directeur. De directeur treedt naar voren bij officiele gelegenheden en hij of zij is gezicht van de school. Kortom: de directeur is de opper-ambassadeur!

 

1. Geef het goede voorbeeld

Goed voorbeeld doet volgen, en een slecht voorbeeld zorgt ervoor dat u niet serieus wordt genomen. Wat u van uw team verwacht kunt u daarom het beste zelf duidelijk laten zien.

2 Voed uw teamleden op in de rol van ambassadeur

Een school heeft vele ambassadeurs, althans veel mensen die ambassadeur kunnen zijn van een school. De belangrijkste ambassadeurs voor imagobeïnvloeding zijn de eigen teamleden en de ouders. Uw teamleden kunt u in hun rol als ambassadeur zetten. Bespreek samen wat die rol inhoudt en hoe dit er concreet uitziet. Spreek uw teamleden hier op aan en stimuleer dat zij u en elkaar er op aanspreken.

3. Wees zichtbaar en benaderbaar

U bent het gezicht van de school. Door zichtbaar en benaderbaar te zijn, geeft u de school een persoonlijk karakter en hiermee wint u het vertrouwen van de ouder. Ouders hebben liever te maken met een persoon dan met een instituut. Overigens betekent dit niet, dat u te allen tijden bereikbaar zou moeten zijn voor ouders, maar zorg er wel voor dat er gelegenheid is. Communiceer vervolgens duidelijk over uw beschikbaarheid.

4. Wees als school zichtbaar tijdens relevante publieke activiteiten: netwerken!

Het kost wat tijd, maar u zorgt voor veel goodwill als u in uw rol als schoolvertegenwoordiger aanwezig bent tijdens publieke activiteiten waarbij het past dat de school vertegenwoordigt is. Zorg ervoor dat u erbij bent! Afhankelijk van het onderwerp, kunt u ook ervoor kiezen om een collega te laten gaan, zoals de intern begeleider als het over zorggerelateerde aangelegenheden gaat, of een groepsleerkracht. De leerkracht van groep 8 maakt bijvoorbeeld een betrokken indruk bij een lezing over het puberbrein in het wijkcentrum!

5. Werk aan uw relatie met stakeholders

Zet ze maar eens op een rijtje. het zijn er vaak meer dan u denkt! Het betaalt zich op lange termijn uit als u een relatie opbouwt met de belangrijkste stakeholders. U werkt al aan een relatie als u deze s op gezette tijden informeert over uw schoolorganisatie en hun rol in deze. Een stapje verder is om belangrijke stakeholders zoals peuterspeelzaal en gemeente te betrekken bij uw strategische doelstellingen en hun mogelijke rol in deze. U creert hiermee betrokkenheid bij uw belangrijkste stakeholders en dat is goed voor hun ambassadeurschap en uw imago.

Logo Dag Van De Directeur 2016_2Op 8 april is de Dag van de Directeur. Een dag speciaal om de opperambassadeur van de school eens in het zonnetje te zetten! Ideeën om deze dag te vieren, vindt u hier!