Nieuwe dienst: Visie in de Vingers

Wij bieden de nieuwe dienst “Visie in de vingers”. Dit is visieontwikkeling anno 2016. Geen abstracte woorden, maar een visie die direct wordt uitgedragen en doorleefd door het hele team!

Herkent u één van de volgende vragen?

  • Handelt ieder teamlid vanuit verschillende visies?visie_in_de_vingers
  • Is het voor mensen vaak lastig een onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken?
  • Vinden teamleden het lastig om prioriteiten te stellen?
  • Heeft u het gevoel dat u continu bezig bent met brandjes blussen of dat u steeds maar achter de feiten aanloopt
  • Heeft u het idee dat uw doelgroep niet herkent waar uw school voor staat?
  • Of wilt u de oude visie nieuw leven inblazen?

Met het traject ‘visie in de vingers’ ontwikkelt uw team een nieuwe visie, of herijkt uw team de bestaande visie met een continue verbinding met de (dagelijkse) praktijk. De nieuwe visie heeft vanaf het eerste uur betekenis; teamleden vertalen deze door naar de praktijk en het eigen handelen. In het proces van visieontwikkeling worden, naast teamleden, ook ouders en eventueel leerlingen vanaf het begin betrokken. Zo ontstaat er direct een breed draagvlak.

“Een goede visie is leidend voor te nemen besluiten, het handelen van teamleden en heeft een positieve invloed op de schoolcultuur”

De visie is de basis voor een sterke profilering en positionering van de school in de wijk, buurt of dorp. Een richtinggevende visie maakt het maken van alle keuzes gemakkelijker en geeft houvast en lucht. Wanneer het visieontwikkelingsproces vordert, worden de aspecten uit de visie die typerend en/of uniek zijn voor uw school, de ‘Unique Selling Points’ gedefinieerd en direct ingezet bij de communicatie met diverse doelgroepen Denk hierbij aan ouders, leerlingen, de wijk, samenwerkingspartners, het bestuur, de gemeente, enzovoort. Zo heeft de nieuwe visie vanaf het eerste begin betekenis voor iedereen!

Informatie en contact

 

Decembercadeau PR-factor

Cadeautje van PR-factor

Mijn droom meisje webDecember is de tijd voor cadeaus. PR-factor geeft elk jaar een decembercadeau weg. Dit jaar is het cadeau: het realiseren van dromen in 2016.

Wij hebben in 2015 onze droom gerealiseerd: we zijn nu de trotse auteurs van ons praktische handboek “Krachtig van binnen, sterk naar buiten!”. We willen nu uw school helpen bij de dromen voor 2016, van de leerlingen en/of ouders, om van de school een nog fijnere plek te maken voor iedereen.

Idee om verbondenheid te stimuleren bij ouders en leerlingen

Leerlingen en/of ouders denken na over wat ze wensen voor de school in 2016, zodat de school een nog fijnere plek wordt voor iedereen. Doordat zij hierover nadenken, zullen zij zich verbonden voelen met de school en hierdoor gemakkelijk ambassadeurs worden van de school. Eén van de wensen wordt natuurlijk gehonoreerd. Dit biedt weer een extra communicatiemoment met de ouders en kinderen zorgt opnieuw voor sympathie en verbondenheid.

Onze cartoonist Ted Lenssen heeft hiervoor twee cartoons gemaakt van kinderen die een droom hebben: een jongensversie en een meisjMijn droom twee kinderen webesversie. Wij hebben deze ook uitgeprint en met een telefoon gefotografeerd, zodat u ziet dat de beide cartoons met elkaar verbonden worden als ze naast elkaar hangen. Er kan dus een hele slinger van dromen komen te hangen in de school!

De cartoons kunt u uitprinten en meegeven aan de kinderen met een begeleidende brief. De cartoons en begeleidende brief zijn gratis bij ons op te vragen, door een mailtje te sturen naar: info@prfactor.nl. Uiteraard kunt u deze cartoons ook naar eigen inzicht inzetten.