Maak zichtbaar wat uw school te bieden heeft!

De meeste scholen die wij mogen bezoeken, hebben veel te bieden. Echter: wij merken dat bijna even zo veel scholen zich nauwelijks bewust zijn van hun eigen kwaliteiten, of zo bescheiden om deze kwaliteiten te etaleren. Dat vinden wij erg jammer, want ouders worden zo te weinig geïnformeerd over hetgeen de school hun kind kan bieden, en zij geen goede keuze kunnen maken. Het is bovendien niet alleen nuttig om te laten zien waar je als team trots op bent, het geeft ook nog eens veel positieve energie. Hoog tijd om zichtbaar te worden, dus! In dit artikel vindt u 3 slimmigheden om meer zichtbaar te maken wat uw school te bieden heeft.

Zijn de parels van de school zichtbaar?

Hiervoor moet het team het er over eens zijn wat die parels nu precies zijn. Een parel is een kwaliteit of sterkte van de school die relevant is voor ouders en kinderen en onderscheidend is ten opzichte van andere scholen. Denk bijvoorbeeld aan: Engels vanaf groep 1-2, een bepaalde methodiek voor sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook de ligging van een school of samenwerking met kinderopvang binnen het gebouw kunnen parels zijn.

Wanneer de parels duidelijk zijn, kunt u nagaan in hoeverre deze zichtbaar zijn in het gebouw en de inrichting. Zo kan de parel “coöperatief leren” tot uiting komen in de inrichting van de hal en de groepsorganisatie. Besef dat niet elke ouder de parel “coöperatief leren” direct zal herkennen in de groepsinrichting. Dit moet dus meer expliciet worden gemaakt, bijvoorbeeld door stroken papier of bordjes op de groepstafels waarop iets geschreven staat als: “samen sterk” of “leren samenwerken”. De parel “Engels vanaf groep 1-2” kan  aandacht krijgen in een Engelse hoek op een centrale plaats in de school, met bijvoorbeeld een de Engelse vlag, Engelse attributen, etc. en in de groepen zelf door een poster of tafel waarop zichtbaar is waar de groep mee bezig is met betrekking tot Engels. Loop ook eens om de school heen, om te zien of de parels aan de buitenkant herkenbaar zijn, voor zover dit mogelijk is.

Draagt iedereen een vergelijkbare boodschap uit?

Wij vragen wel eens aan een team: “wat vertel je over je school op een feestje?”. Dikwijls komen in één team heel verschillende boodschappen naar voren. Op zich niet erg, maar zorg ervoor dat er wel een soort van gemene deler is tussen de verhalen. U zou bijvoorbeeld af kunnen spreken, dat leerkrachten tenminste proberen de eerder genoemde parels te benoemen. Er ontstaat dan een soort van gezamenlijke marketingboodschap, welke bijdraagt aan de eenduidige uitstraling van de school.

Is de houding van de teamleden congruent met de boodschap?

Om geloofwaardig over te komen, is het belangrijk dat teamleden handelen naar datgene waar de school voor staat. Dit lijkt voor de hand liggend, maar blijkt in praktijk niet altijd evident. Het zit ‘m in kleine dingen. Een school die “openheid” of “samenwerking” als parel heeft gedefinieerd, en vervolgens ouders verbiedt om het schoolgebouw binnen te komen, is in beginsel niet congruent. U kunt in een teambijeenkomst of vergadering eens samen nagaan wat de eerder bepaalde parels betekenen voor de houding en het handelen van eenieder afzonderlijk en in gezamenlijkheid. Onze ervaring is dat de meeste missers vóórkomen in de cultuur met betrekking tot- en de communicatie met ouders.

Zijn de parels herkenbaar in de communicatiemiddelen?

Ga eens na voor de communicatiemiddelen of deze uitstralen waar u voor staat? Het klassieke voorbeeld dat wij vaak gebruiken: een school die orde en structuur belangrijk zeggen te vinden, met een website die bol staat van de bewegende beelden, plaatjes, verschillende lettertypen, enzovoort, is niet erg congruent. Op de website zou op de homepage in één oogopslag duidelijk moeten zijn wat de parels zijn van de school. Andere communicatiemiddelen die u tegen het licht zou kunnen houden, zijn: de nieuwsbrief van de school, de schoolgids, social media, een ouderportal, foldermateriaal en posters. U zou dit samen met een groep ouders kunnen doen: laat dit groepje ouders bijvoorbeeld elk met één parel in het achterhoofd de website reviewen. Let maar eens op wat daar allemaal voor een bruikbare tips naar voren komen!

Wilt u meer weten? In januari vindt bij Reinders en Heutink de praktische themabijeenkomst “Maak zichtbaar wat de school te bieden heeft!” plaats. In deze workshop leert u op zeer praktische wijze  om uw school meer zichtbaar te maken in de wijk en bij (nieuwe) ouders. De workshop staat bol van de tips en praktische ideeën. U kunt er direct mee aan de slag!

Nieuwe uitgave: Krachtig van binnen, sterk naar buiten! In 4 stappen naar een aantrekkelijke basisschool

voorkant_klein

Op 1 december komt ons handboek uit: “Krachtig van binnen, sterk naar buiten! In vier stappen naar een aantrekkelijke school met een sterk imago”. Dit is een uitermate praktisch handboek, waarmee u op een praktische, laagdrempelige en toegankelijke manier kunt werken aan meer verbondenheid van ouders en team bij de school en aan meer zichtbaarheid bij (nieuwe) ouders en in de omgeving. Het boek staat boordevol met handige checklists, formats, tips en ideeën. Hierdoor is het te gebruiken als bronnenboek, maar met behulp van het profileringsformat en jaarplanner kunt u het ook gebruiken als structuur om de PR op uw school planmatig en duurzaam vorm te geven. Binnenkort verkrijgbaar onder ISBN-nummer 9789463188050.