Ambassadeurschap in de wijk

Soms komen wij op een school waar ouders die een school gaan kiezen niet van weten dat de school bestaat. De school heeft een ligging die buiten de ‘natuurlijke gang’ van veel ouders, of de school is niet goed zichtbaar in de wijk. Wat vaker voorkomt, is dat kiezende ouders wel weten dat de school bestaat, maar vanuit het beeld dat zij hebben over de school, op voorhand niet voor de school zullen kiezen. Bij beide scenario’s is de school geen optie voor de kiezende ouder.

Om toch een optie te worden, is het onder meer slim om meer zichtbaar te worden in de wijk, en verbondenheid te creëren met die wijk. Ambassadeurschap in de wijk dus! In dit artikel geven wij drie tips over hoe u dit ambassadeurschap kunt aanpakken.

Zorg voor een vertegenwoordiging van de school bij activiteiten in de wijk

Wanneer er in de wijk of buurt activiteiten georganiseerd worden, is het goed dat ‘de school’ er is. Dat er mensen (leerkrachten of directeur) van de school bij zijn. De mensen zien dan de betrokkenheid van de school bij de wijk en zullen de school minder gaan beschouwen als een instituut op afstand, en meer als een organisatie uit hun midden. De vertegenwoordigers van de school hebben zo ook de kans om met buurtbewoners te praten over de school en het onderwijs in de wijk en kunnen de school profileren. Niet het hele team hoeft altijd aanwezig te zijn; leerkrachten kunnen op toerbeurt gaan. Bespreek vooraf met het team wat slim is om te doen: wat zeg je over de school, bijvoorbeeld. Wat wil je uitstralen. Met wie is het slim om een praatje te maken. Vraag bij de wijkvereniging of gemeente de planning van het jaar op, en neem deze mee in de eigen jaarplanning.

Activeer de wijk bij activiteiten van school

Gedurende het schooljaar zijn er allerhande activiteiten die een school organiseert. Vaak worden bij deze activiteiten de ouders betrokken, soms opa’s en opa’s. U zou ook kunnen overwegen om een aantal keren per schooljaar de wijk of buurt te betrekken. Voordeel is wijkbewoners zich meer betrokken gaan voelen bij de school en de school op een heel natuurlijke manier werkt aan naamsbekendheid. Het activeren van wijkbewoners hoeft geen grote investering te zijn van tijd en/of geld. Laat wijkbewoners bijvoorbeeld een theelichtje aansteken in een jampotje als kinderen langslopen om naar de kerstviering op school te gaan, of een serpentine aan de voordeur ophangen wanneer de carnavalsoptocht voorbij komt. De wijkbewoners ontvangen het theelichtje of de serpentineslinger natuurlijk vooraf met een grappig kaartje met toelichting in de brievenbus. Rond de zomervakantie kunt u de wijkbewoners middels een vrolijk kaartje vragen een oogje in het zeil te houden als de school dicht is. Doordat de bewoners energie steken in uw activiteit, voelen zij zich even een beetje betrokken bij de kinderen van de school. Na afloop kunt u de mensen bedanken met bijvoorbeeld een zelfgemaakt kaartje.

Toon maatschappelijke betrokkenheid en communiceer hierover

Laat leerlingen een handje helpen in de wijk en zoek mogelijkheden om de wijk te verbinden met de school. Hiermee genereert u sympathie voor de school. In de loop der jaren hebben wij al vele initiatieven op dit vlak voorbij zien komen: leerlingen die de stoep van ouderen sneeuwvrij hebben gemaakt, voorlezen aan peuters of aan ouderen, een leeshoek in de school waar ouders en wijkbewoners hun gelezen boeken en tijdschriften kunnen  neerleggen en boeken van anderen kunnen lenen of lezen, de groep acht musical ook opvoeren voor wijkbewoners, de school als vergaderplek voor de wijkraad, enzovoort. Kies activiteiten die bij uw school passen. Vergeet niet om goed na te denken over de communicatie over deze activiteiten: misschien is het mogelijk om een stukje in het wijkblad te laten plaatsen. Plaats in elk geval iets in de nieuwsbrief en eventueel op de website. Informeer de ander (de ouderen, wijkraad, enz. over dit stuk en zorg dat hij/zij ook een exemplaar krijgt, van bijvoorbeeld de nieuwsbrief.

PR-factor helpt basisscholen bij het versterken van de uitstraling en imago. Onze werkwijze kenmerkt zich door een herkenbare en praktische aanpak, direct toepasbaar in de onderwijspraktijk. Krachtig van binnen, sterk naar buiten!