Ouderparticipatie: ouders als ambassadeurs

“Wegens gebrek aan hulpouders gaat de sportdag dit jaar helaas niet door” Deze zin zagen wij een tijdje geleden in een nieuwsbrief van een basisschool. De zin zegt veel: teleurstelling van het team, een verwachting van het team richting ouders, ouders die geen tijd hebben (kunnen vrijmaken) om de school te helpen, om diverse mogelijke redenen. Maar deze zin zorgt niet voor een gevoel van verbondenheid met de school bij ouders. De zin zal eerder verontwaardiging en schuldgevoel oproepen bij ouders. Maar hoe dan wel?

Ban vanzelfsprekendheid en hoge verwachtingen uit.
Het team van het voorbeeld in de nieuwsbrief had bepaalde verwachtingen ten aanzien van de ouders. De leerkrachten vonden het vanzelfsprekend dat ouders zouden komen helpen bij de sportdag. De organisatie van de sportdag was zelfs gestoeld op deze vrijwillige ouderhulp. Maar elke school merkt het waarschijnlijk wel: steeds minder ouders hebben tijd of voelen zich geroepen om te helpen. De houding van ouders m.b.t. de school is ook aan het veranderen: school wordt meer en meer een dienstverlener waar de ouder als klant en dienst afneemt. De school vraagt feitelijk een gunst aan ouders: tijd vrijmaken voor de school. Het is goed om hierover in het team te praten: welke verwachtingen hebben wij van ouders en hoe vanzelfsprekend vinden wij het dat ouders helpen? Hoe afhankelijk zijn wij als school van ouderhulp? Wanneer leerkrachten het niet vanzelfsprekend vinden dat ouders helpen, waarderen zij de hulp die zij krijgen van ouders. Ouders die komen helpen, doen dat dan vanuit een gevoel van verbondenheid en niet meer uit schuldgevoel.

Wees dankbaar
Het is goed om ook bij het dankbaar-zijn eens bij stil te staan in een teamvergadering. Om bespreekbaar te maken dat ouders een investering doen in school en dat een leerkracht daar waardering voor uit kan spreken. Leerkrachten zijn zich hier vaak niet van bewust. Dankbaarheid kost niets en levert veel op: het benoemen direct na de ouderhulp doet al veel. En daarbij ook de investering benoemen die de ouder heeft gedaan, dus: “Fijn dat je tijd hebt vrijgemaakt” doet meer dat: “bedankt voor je hulp, hè!”.

Plan zoveel mogelijk vooruit in het schooljaar
Hoe meer activiteiten al bekend zijn aan het begin van het schooljaar, hoe gemakkelijker ouders doorgaans rekening kunnen houden in hun eigen (drukke) agenda. Veel scholen gebruiken de informatieavond aan het begin van het schooljaar om ouders te werven voor allerhande activiteiten gedurende het jaar heen. Mocht een activiteit wel al bekend zijn, maar nog niet exact op welke datum deze precies gaat plaatsvinden, kun je ouders wel al informeren over deze activiteit, en aan laten geven of zij eventueel willen helpen als het voor hen in te plannen is.

Zorg voor meerdere communicatiemomenten bij de vraag om ouderhulp
Sommige ouders vinden het prettig om ruim van te voren te weten wat er gaat komen, anderen weten dit liever kortere tijd van te voren. Zorg daarom voor een aantal momenten per activiteit om te communiceren over de ouderhulp. Gebruik eventueel meerdere communicatiemiddelen, bijvoorbeeld: een inschrijflijst op de informatieavond, een stukje in de nieuwsbrief of een mailtje vanuit de klassenouder een maand van te voren, en een persoonlijke vraag van de leerkracht een week van te voren. Wanneer je een overzicht hebt van de activiteiten, kun je deze momenten ook al inplannen. Dit kan zijn in het begin van het schooljaar, een maand/drie weken van te voren en eventueel een week van te voren.

Werf op interesse en kwaliteit in plaats van op tijd
Ouders die zich nodig voelen vanwege hun eigen competentie of kwaliteit, voelen zich aangesproken, gewaardeerd en betrokken. Vraag daarom als dat mogelijk is, hulp aan ouders op interesse en kwaliteit, in plaats van op de tijd van ouders. Dus bijvoorbeeld: “We zoeken iemand die creatief is”, in plaats van: “We hebben hulp nodig; heeft u tijd om te helpen?”.

Wilt u zorgen dat ouders zich verbonden gaan voelen met uw school en ambassadeurs worden? Neem dan contact met ons op. Wij bieden diverse mogelijkheden om uw school te helpen.

Dag van de Leraar: 6-10-2015

Bent u op zoek naar een praktisch, leuk en authentiek idee voor uw team voor de Dag van de Leerkracht? Bij ons kunt u ‘Afsprakenkaartjes’ bestellen, speciaal voor leerkrachten aan ouders. Deze kaartjes worden opgemaakt met het logo en de contactgegevens van uw school, of van de leerkracht.

 Afsprakenkaart PR Factor_web  Afsprakenkaart AZ PR Factor_web

Kosten:

Aantal kaartjes  Contactgegevens en logo school Contactgegevens leerkracht en school, logo school, va twee leerkrachten
100 48 38
250 50 40
500 55 45
1000 75 65
2000 95 85

Prijzen zijn inclusief 21% BTW en inclusief verzendkosten. U kunt de kaartjes bij ons bestellen door ons een mailtje te sturen met daarin uw gegevens en uw wensen.