Kinderen laten de school aan hun ouders zien!

Niet de juf of de meester verzorgt de informatieavond maar de kinderen zelf vertellen wat er allemaal gebeurt op school. Dit doen zij met behulp van een wegwijskaart, waarmee zij aan de hand van picto’s hun ouders kunnen rondleiden.

Ook basisschool Aventurijn uit Houten wilde dit jaar de informatieavond door de leerlingen laten uitvoeren. Om ervoor te zorgen dat de kinderen dit ook goed zouden kunnen uitvoeren, hebben we onlangs een bijeenkomst op deze school mogen verzorgen waarin de informatieavond werd voorbereid.

Het voltallige team, aangevuld met ouders uit de MR en activiteitencommissie, was bij deze bijeenkomst aanwezig. Na de instructie ging iedereen aan de slag! Bestaande informatie werd omgezet naar interactieve, aantrekkelijke presentatievormen, door de kinderen uitvoerbaar. Over een vast onderdeel van deze workshop ‘Gastvrijheid’ hoefde ze op deze school niet veel meer te leren. Wij voelden ons er in ieder geval meteen thuis!

Achteraf weten we niet wie het enthousiast was: het team samen met de ouders of wij van PR-factor maar zeker was dat de energie ervan af spatte.

Na de zomervakantie gaan kinderen dit samen met de leerkracht voorbereiden. De wegwijskaart en de benodigde pictogrammen worden op dit moment gedrukt. Wij weten zeker dat de informatieavond op de Aventurijn dit jaar een groot succes wordt, met knappe leerlingen, enthousiaste leerkrachten en verraste ouders!

Mocht u meer willen weten over de Informatieavond Nieuwe Stijl kijk dan op de pagina inschrijven.